IMS Health: dzięki lekom 75+ seniorzy zaoszczędzą 330 mln zł rocznieJacek Wykowski, IMS Health/Rynek Seniora - 23 sierpnia 2016 11:48


Dzięki darmowym lekom 75+ chorzy zyskają dostęp do 1129 produktów. W okresie lipiec 2015 - czerwiec 2016 leki te osiągnęły łączną wartość sprzedaży ponad 800 mln zł brutto. W tym samym czasie pacjenci 75+ wydatkowali na nie 330 mln zł, przy czym 87 proc. tej kwoty zostało przeznaczone na zakup leków z 30 proc. typem odpłatności.

- Dzięki uwzględnieniu wszystkich refundowanych leków z daną substancją czynną możliwe jest kontynuowanie dotychczasowej terapii bez konieczności zmian w ordynacji leków - pisze IMS Health, firma monitorująca rynek farmaceutyczny w Polsce.

Leki umieszczone na wykazie bezpłatnych leków dla seniorów to preparaty stosowane w 13 schorzeniach (wg definicji schorzeń przyjętej przez IMS Health).

Czytaj też: Resort zdrowia opublikował wykaz bezpłatnych leków 75+

Jednocześnie dwa główne schorzenia - nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia - stanowiły w okresie lipiec 2015 - czerwiec 2016 blisko 70 proc. wydatków ponoszonych przez pacjentów 75+ na leki wprowadzone do wykazu.

Poniżej: wydatki pacjentów 75+ na zakup leków w okresie lipiec 2015 - czerwiec 2016 dodanych do wykazu bezpłatnych leków (w mln zł)

Wydatki pacjentów 75+ na zakup leków w okresie lipiec 2015 -  czerwiec 2016 dodanych do wykazu bezpłatnych leków (w mln zł)

Cała lista leków refundowanych także korzystna dla seniorów
IMS Health zwraca też uwagę na nowe substancje czynne i nowe postacie leków w zakresie tych refundowanych na rynku aptecznym.

Wymienia m.in. pramipexol, który "stanowi kolejną opcję terapeutyczną dla pacjentów z chorobą Parkinsona i poszerza możiwości leczenia agonistami receptorów dopaminowych w tym wskazaniu".

Zauważa, że na listach znalazł się także tapentadol, który zwiększa dotychczasowe możliwości leczenia przeciwbólowego w przebiegu chorób nowotworowych. - W porównaniu do innych opioidów cechuje się niższym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie zaburzeń jelitowych - twierdzi IMS Health.

Zmiany dopłaty pacjenta - podobnie jak w poprzednich obwieszczeniach - dotyczą w sumie 605 pozycji leków. Wzrost dopłaty pacjenta dotyczy 348 produktów (wg kodów EAN), z czego zwiększenie o 10 zł i więcej ma miejsce w przypadku 14 leków. Natomiast zmniejszenie dopłaty o 10 zł lub więcej dotyczy 34 pozycji.

Ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych
- Dobrą wiadomością dla pacjentów onkologicznych jest utworzenie nowego programu lekowego „Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej”, w ramach którego możliwa będzie terapia lekiem sierocym zawierającym olaparyb, który otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej w 2014 r. - podaje IMS Health.

O refundację leku apelowała piosenkarka Kora Jackowska, która od trzech lat zmaga się z rakiem jajnika. Miesięczna kuracja kosztuje artystkę ok 24. tys zł, a lek trzeba brać do końca życia, by chronić się przed wznową nowotworu.

Dodatkowo rozszerzeniem wskazań refundacyjnych został objęty lek zawierający lanreotyd, znajdujący się w katalogu chemioterapii. W efekcie skrócenia lub upłynięcia terminu obowiązywania decyzji, a także odmowy refundacji na kolejny okres, 7 produktów (wg kodów EAN) zostało usuniętych z refundacji na rynku szpitalnym. Wszystkie te leki mają swoje odpowiedniki, które zapewnią ciągłość leczenia daną substancją czynną.