Resort zdrowia już wie, o ile mniej seniorzy wydadzą na lekiDziennik Zachodni/Rynek Seniora - 26 lipca 2016 09:33


Lista bezpłatnych leków dla seniorów będzie obowiązywać już od 1 września. Ministerstwo Zdrowia liczy, że po wejściu w życie ustawy rachunki osób po 75. r.ż. za leki refundowane zmniejszą się o ponad 40 proc. w 2016 r., a w kolejnych latach - wraz ze wzrostem finansowania programu - o ponad 60 proc. - informuje Dziennik Zachodni.

Lekarstwa, które będą przysługiwały bezpłatnie osobom 75+, znajdą się na odrębnym wykazie listy leków refundowanych. Pierwszy wykaz (tzw. lista „S”) minister zdrowia ustali do 1 września 2016 r. Wykaz ten ma być stopniowo rozszerzany. Recepty na bezpłatne leki i wyroby medyczne dla osób starszych będą mogli przepisywać lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Obecnie ok. 13, a według innych danych nawet 17 proc. Polaków nie wykupuje leków, bo ich na to stać. Przeciętnie senior wydaje na leki około 150 zł miesięcznie. Osoby 75+ to także najwięksi konsumenci leków. Jak wynika z danych IMS Health, w 2015 r. kupili ich za 4,3 mld zł.

Największym problemem związanym w wprowadzeniem listy „S” jest niewystarczające finansowanie programu - przypomina DZ. Przeznaczono na niego 125 mln zł, a uprawnionych do otrzymania bezpłatnych leków jest aż 3 mln osób. Łatwo zatem obliczyć, że na jednego uprawnionego przypadnie po ok. 10 zł miesięcznie.

Jak poinformował minister zdrowia, na wykazie znajdą się leki, które już teraz można kupić z mniejszą odpłatnością, np. 30-procentową. Rząd na leki z listy „S” w 2017 r. ma przeznaczyć ponad pół miliarda złotych.

Więcej: www.dziennikzachodni.pl