Senior wychodzi od lekarza i przestaje się leczyćDaniel Kuropaś/Rynek Seniora - 30 października 2014 17:03


Problem nieprzestrzegania zaleceń lekarskich (compliance) pojawia się najczęściej przy terapii chorób przewlekłych. Dlatego siłą rzeczy szczególnie dotyczy to osób starszych - mówił Przemysław Ryś, wiceprezes HTA Consulting, na X Forum Rynku Zdrowia.

Osoby starsze, obok dzieci i młodzieży, są szczególnie narażone na konsekwencje niesystematycznego przyjmowania zaordynowanych leków. W miarę upływu czasu pojawia się u seniorów coraz więcej chorób przewlekłych, a w rezultacie kontaktów z lekarzami, którzy rozpoczynają leczenie swoich pacjentów. Z jakim rezultatem?

- W opublikowanej przez British Medical Journal metaanalizie udowodniono, że po pół roku od rozpoczęcia terapii tylko połowa pacjentów kontynuuje leczenie, czyli jedynie połowa pacjentów pojawia się w aptece po kolejne porcje leków - przypominał Przemysław Ryś na sesji dot. polityki senioralnej.

Jakie to ma konsekwencje? A właściwie pytanie brzmi, jaki musi być ten poziom compliance, aby mimo wszystko leczenie było skuteczne?

- Otóż okazuje się, że przestrzeganie zaleceń lekarskich na poziomie 80 proc., czyli 80 proc. przyjętych dawek leków, to jest taki poziom compliance, który zapewnia dobrą odpowiedź na leczenie – stwierdzał wiceprezes HTA Consulting.

Inaczej rzecz ujmując: kilka badań wykazało, że pacjenci, u których ten poziom współpracy z lekarzem był powyżej 80 proc., miało lepsze efekty leczenia niż chorzy z niskim poziomem compliance.

Dużo tabletek=niski compliance
- Co więcej, ten poziom współpracy spada w miarę leczenia. Np. pacjenci, którzy stosują terapię raz dziennie, na jej początku terapii mają compliance na poziomie 70 proc. Ale po około roku spada im do około 40 proc. - wyliczał Przemysław Ryś.

Jak podkreślał ekspert, jest tu jeszcze jeden ważny czynnik: częstość terapii, liczba dawek dziennych. - Gdy np. zażywamy leki cztery razy dziennie, na początku ten compliance jest na poziomie zaledwie czterdziestu paru proc., a po roku spada do 20 proc. - dodał.

Jakie są metody zapobiegania tego typu zjawiskom? Po pierwsze, edukacja. Uprzedzony o problemie pacjent będzie bardziej stosował się do zaleceń lekarskich.

Być może nie popełni wtedy typowego błędu pacjenta, który po poprawie wyników przy chorobie przewlekłej, zwykle odstawia leki.

- Obok edukacji pomocna jest innowacyjność, która prowadzi nie tylko do tego, że pojawiają się nowe, doskonalsze cząsteczki leków, ale również ich nowe formy, umożliwiające np. przechodzenie na terapie, które stosujemy tylko raz dziennie - wskazał wiceprezes Ryś.