Choroba Parkinsona: co zrobić, gdy brakuje pieniędzy?Gazeta Wyborcza/Rynek Seniora - 11 sierpnia 2016 12:37


Choroba Parkinsona może być powodem do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy, ale nie tylko. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o szereg różnych form wsparcia.

W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu parkinsona formalności załatwia się tak jak w przypadku wszystkich innych chorób. Należy zgromadzić dokumenty poświadczające zarobki i staż pracy oraz dokumentację medyczną i złożyć do ZUS wraz z wnioskiem na druku ZUS Rp-1. 

W przypadku trudnej sytuacji materialnej można się starać o zasiłek stały przysługujący pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy niż 634 zł. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej (OPS), a zasiłek wynosi od 30 do 604 zł miesięcznie. Są też inne możliwości otrzymania wsparcia, np. zasiłek celowy czy zasiłek okresowy.

W przypadku problemów z opłaceniem czynszu można się starać o dodatek mieszkaniowy. Formalności załatwia się także w OPS - podpowiada Gazeta Wyborcza.

Osobie uprawnionej do renty lub emerytury, jeśli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz osobie po 75. r.ż., przysługuje dodatek pielęgnacyjny. Wynosi on 208,67 zł miesięcznie. Jest też zasiłek pielęgnacyjny w wys. 153 zł przysługujący m.in. osobie 75+. Formalności załatwia się w OPS. Dodatku i zasiłku nie można łączyć.

Chorej na parkinsona samotnej osobie może przysługiwać pomoc w formie usług opiekuńczych. To wsparcie w codziennych czynnościach: myciu się, ubieraniu, zakupach, sprzątaniu, gotowaniu, podawaniu leków itp. Wniosek o przyznanie opieki składa się w OPS.

Więcej: www.wyborcza.pl