Dla kogo uprawnienia emerytalne w 2016 roku?Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 25 stycznia 2016 14:51


W bieżącym roku kolejne roczniki uzyskają uprawnienia do emerytury powszechnej, wcześniejszej oraz pomostowej. Będą też wypłacane emerytury częściowe.

Mimo że w Sejmie jest już projekt przywracający poprzedni wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzn, i 60 lat dla kobiet), to obecnie obowiązują stare zasady przechodzenia na emeryturę.

Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego obejmuje kobiety urodzone od 1 stycznia 1953 r. oraz mężczyzn urodzonych od 1 stycznia 1948 r. Jeżeli nic się nie zmieni, kobiety z tej grupy przejdą na emeryturę w wieku 67 lat dopiero w 2020 r., a mężczyźni w roku 2040.

W 2016 r. wiek emerytalny osiągną kobiety urodzone w okresie od kwietnia do grudnia 1955 r. i mężczyźni urodzeni od kwietnia do grudnia 1950 r.

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r., po spełnieniu określonych wymagań mogą przejść także na wcześniejszą emeryturę, świadczenie kompensacyjne lub emeryturę pomostową. Zasady przyznawania tych świadczeń w bieżącym roku nie zmienią się.

Nowelizacja ustawy emerytalnej z 2012 r. wprowadziła emeryturę częściową. Można ją otrzymać od stycznia 2014 r., jeśli osiągnęło się wiek co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz posiada się okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Więcej: www.gazetaprawna.pl