Długi spadkowe: wykaz inwentarza chroni majątek spadkobiercy przed egzekucjąDziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 29 sierpnia 2016 13:46


Wykaz inwentarza ma służyć wskazaniu, do jakiej kwoty spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe.

Nowe zasady odpowiedzialności za długi spadkowe, czyli z dobrodziejstwem inwentarza, dotyczą jedynie spadków, które zostały otworzone po 18 października 2015 r. Odpowiedzialność za długi we wcześniejszych spadkach odbywa się na dawnych zasadach.

Dla spadków otwartych po wspomnianej dacie spadkobierca, zapisobierca windykacyjny i wykonawca testamentu mogą skorzystać z nowego narzędzia określającego odpowiedzialność za długi spadku przyjętego z dobrodziejstwem inwentarza w postaci wykazu inwentarza.

Wykaz inwentarza można sporządzić samodzielnie na formularzu „Wykaz inwentarza”, albo u notariusza, który przygotuje protokół w formie aktu notarialnego. 

Spadkobierca, który dziedziczy na nowych zasadach i przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo w spisie inwentarza stanu czynnego spadku (który sporządza komornik). Należy w nich podać wartość przedmiotów wchodzących do masy spadkowej według stanu i cen z dnia otwarcia spadku, podobnie jak wysokość długów spadkowych, też aktualną w chwili otwarcia spadku.

Warto pamiętać, że osoba, która umyślnie zaniży wartość nabytego spadku, będzie odpowiadała za długi spadkowe całym swoim majątkiem.

Więcej: www.gazetaprawna.pl