Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny: komu przysługują, kto je wypłaca?www.ebroker.pl/Rynek Seniora - 18 listopada 2015 09:40


Osobom starszym lub niepełnosprawnym przysługuje od państwa dodatek pielęgnacyjny oraz zasiłek pielęgnacyjny. Ze względu na podobną nazwę, te dwa świadczenia bywają mylone ze sobą. Zasady ich przyznawania są jednak zupełnie inne.

Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS. Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które dodatkowo:

- ukończyły 75 rok życia
- zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny otrzyma każdy emeryt lub rencista, spełniający przynajmniej jeden z powyższych warunków. Osoba, która nie ukończyła 75 lat, przed otrzymaniem dodatku pielęgnacyjnego musi wykazać, że bez pomocy opiekuna nie jest w stanie zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych.

Uwaga - dodatku pielęgnacyjnego nie uzyska emeryt lub rencista przebywający w placówce opiekuńczej. Wyjątek dotyczy tylko osób, które poza nią spędzają przynajmniej dwa tygodnie w miesiącu.

O zasiłek pielęgnacyjny z kolei trzeba zwrócić się do opieki społecznej. Przysługuje on zarówno osobom po 75 r. ż., jak i osobom młodszym oraz dzieciom – w dwóch ostatnich przypadkach głównym kryterium jest tu orzeczenie o niepełnosprawności.

Przepisy nie przewidują możliwości otrzymywania obydwu świadczeń pielęgnacyjnych (dodatku oraz zasiłku). Dodatek pielęgnacyjny (208,17 zł/m-c) jest nieco wyższy od zasiłku pielęgnacyjnego (153,00 zł/m-c). Dlatego większość osób uprawnionych do obydwu tych świadczeń, wybiera pomoc wypłacaną przez ZUS.

Więcej: www.ebroker.pl