Kiedy i komu przysługuje wcześniejsza emerytura?money.pl/Rynek Seniora - 09 listopada 2016 11:22


Przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, gdy spełnimy określone warunki, możemy pobierać wcześniejszą emeryturę. Może być ona wypłacana w formie emerytury częściowej, pomostowej lub świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli.

W przypadku emerytury częściowej trzeba spełnić dwa warunki: dla mężczyzn jest to wiek min. 65 lat i przynajmniej 40 lat stażu ubezpieczeniowego. Kobiety muszą mieć przynajmniej 62 lata i min. 35 lat stażu.

Wysokość świadczenia wynosi połowę normalnie przysługującej emerytury. Jednak to, co zostanie wypłacone wcześniej, zmniejsza kapitał emerytalny. Obniżamy więc  - na własne życzenie - miesięczne wypłaty z emerytury. Warto więc korzystać z tego rozwiązania tylko w wyjątkowych sytuacjach - radzi money.pl.

Praca w szczególnych warunkach (ZOBACZ PEŁEN WYKAZ) lub o szczególnym charakterze (ZOBACZ CAŁĄ LISTĘ) obliguje do skorzystania z emerytury pomostowej.

Dodatkowo trzeba spełnić następujące kryteria:

- wiek min. 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)
- praca min. 15 lat (przed 1 stycznia 1999 r. i po 31 grudnia 2008 r.) w "uciążliwych" zawodach 
- przynajmniej 20 lat stażu ubezpieczeniowego (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni)
- nie można posiadać umowy o pracę

Wysokość emerytury pomostowej, tak jak powszechnej, zależy od kapitału początkowego oraz sumy składek. 

Praca nauczycieli nie została zakwalifikowana jako wykonywana w trudnych warunkach. Mogą jednak skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Trzeba mieć min. 30 lat okresu składkowego i nieskładkowego oraz przynajmniej 20 lat pracować w oświacie minimalnie na pół etatu. Aktualnie wiek, który kwalifikuje do skorzystania ze świadczenia, to 55 lat dla kobiet i 56 lat dla mężczyzn.

Więcej: www.money.pl