MRPiPS zapewnia, że na przyszłoroczną waloryzację jest rezerwa w budżecieRynek Seniora - 21 października 2016 12:52


W przyszłorocznym budżecie są zabezpieczone środki na waloryzację emerytur i rent i podniesienie ich najniższej wysokości - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z pojawiajacymi się w mediach informacjami. Na ten cel w ustawie budżetowej utworzono rezerwę.

W obowiązującym stanie prawnym można mówić jedynie o waloryzacji wszystkich emerytur i rent, a więc nie tylko tych wypłacanych przez ZUS, wskaźnikiem 0,73%, co kosztuje 1,4 mld zł.

Projekt ustawy zmieniającej zasady waloryzacji przewiduje dodatkowo podniesienie najniższych emerytur i rent i minimalną gwarantowaną kwotę podwyżki, co ma kosztować 1,1 mld zł.

Po przyjęciu przez Sejm zmiany zasad waloryzacji środki z rezerwy zostaną podzielone pomiędzy dysponentów, a Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokona, zgodnie z prawem budżetowym, stosownej zmiany planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.