Niższy wiek emerytalny i wzrost nakładów na zdrowie grożą namiernym deficytemTVN24.pl/Rynek Seniora - 27 lipca 2016 13:11


Ministerstwo Finansów ostrzega, że deficyt sektora finansów, mimo poprawy ściągalności podatków, w 2017 r. będzie wynosił blisko 3 proc. PKB, a przekroczenie tego limitu może wpłynąć m.in. na priorytety wydatkowe rządu.

Resort finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską, napisał, że "(...) podejmując decyzję o ostatecznych rozwiązaniach związanych z określeniem wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę należy mieć na względzie uwarunkowania finansów publicznych, w szczególności limit 3 proc. PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych" - zauważa portal tvn24.pl.

Jak prognozuje ministerstwo, deficyt sektora nie zmniejszy się, mimo zwiększonej ściągalności podatków. Jeśli zostanie przekroczona granica deficytu 3 proc. PKB, może oznaczać to dla Polski negatywne konsekwencje ze strony Komisji Europejskiej. Kraj zostałby objęty procedurą nadmiernego deficytu; zwiększyłyby się także koszty obsługi długu.

Może to mieć wpływ na ządowe plany wydatków, m.in na stopniowe zwiększanie nakładów na zdrowie do 6 proc. PKB.

Tymczasem obecne zadłużenie Skarbu Państwa wynosi 890 mld zł i - jak wynika z danych Eurostatu - w stosunku do PKB jest najwyższe od dwóch lat.

Więcej: www.tvn24.pl