Odwrócona hipoteka: nikłe zainteresowanie bankówGazeta Wyborcza/Rynek Seniora - 23 grudnia 2015 10:43


Obowiązująca od 15 grudnia 2014 r. ustawa o odwróconej hipotece miała pomóc starszym właścicielom nieruchomości w uzyskaniu dodatku do emerytury. Jednak banki nie są zainteresowane wprowadzaniem tego typu usługi.

Jak informuje Gazeta Wyborcza, polskie banki nie kwapią się w udzielaniu seniorom kredytów, których zabezpieczeniem byłby posiadany dom lub mieszkanie. Powody są dość prozaiczne. Instytucje finansowe muszą czekać na zysk co najmniej do chwili śmierci klienta. Gdy dana osoba umrze, spadkobiercy mają rok na spłacenie wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami. Jeśli tego nie zrobią, dopiero wówczas bank może przejąć nieruchomość i ją spieniężyć. Bankowcy twierdzą ponadto, że na odwróconą hipotekę jest mało chętnych.

Według GW, choć wielu emerytów posiada dom lub mieszkanie warte nierzadko kilkaset tysięcy zł, wolą oni żyć w biedzie, niż pozbywać się nieruchomości lub zamieniać ją na tańszą. Problemu ubóstwa takich seniorów nie rozwiązuje póki co odwrócona hipoteka.

Poprzednie rządy zapowiadały także ustawę mającą zapewnić ochronę państwa klientom prywatnych funduszy hipotecznych, które oferują dożywotnią rentę. To podobny do odwróconego kredytu hipotecznego produkt, z tym że prawo własności nieruchomości przechodzi na daną instytucję już w momencie podpisania umowy. Taki model oznacza dużo większe ryzyko, bo jeśli senior trafi na nieuczciwą firmę, może stracić wszystko.

Więcej: www.wyborcza.biz