Podkarpackie: już 90 osób otrzymuje świadczenie dla stulatkówEcho Dnia/Rynek Seniora - 18 sierpnia 2016 11:40


90 mieszkańców woj. podkarpackiego w wieku ponad 100 lat otrzymuje comiesięcznie nieco ponad 3400 zł brutto tytułem honorowego świadczenia. Pieniądze będą wypłacane dożywotnio - przypomina Echo Dnia.

30 stulatków mieszka w Rzeszowie lub najbliższej okolicy, pozostali są zameldowani na obszarze działania 8 inspektoratów oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, a także na terenie Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle i podległych mu czterech inspektoratów.

Świadczenie honorowe przysługuje także tym stulatkom, którzy nigdy nie pracowali zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalnych lub rentowych. W przypadku rencistów i emerytów świadczenie przyznawane jest z urzędu i nie trzeba wypełniać żadnych wniosków. Jeśli jednak ktoś nie pobiera renty lub emerytury i nie figuruje w bazie danych ZUS, musi złożyć w nim wniosek wraz z dokumentem poświadczającym ukończenie stu lat.

Świadczenie honorowe wypłacane jest dożywotnio.

Więcej: www.echodnia.pl