Polacy coraz częściej samodzielnie oszczedzają na emeryturęstrefabiznesu.pl/Rynek Seniora - 31 sierpnia 2016 13:18


Rola II filaru (OFE) jest stopniowo ograniczana i coraz częściej mówi się o konieczności samodzielnego oszczędzania na emeryturę. Najnowsze dane opublikowane przez KNF pokazują pozytywny trend w odkładaniu środków na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Informacje liczbowe o rynku IKE i IKZE za I półrocze 2016 r. opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego pokazują, że został podtrzymany pozytywny trend w liczbie otwieranych rachunków IKE (35 706) i IKZE (26 635).

Jak zauważa Waldemar Wołos, dyrektor Departamentu Rozwoju Nowych Produktów Union Investment TFI, ponad połowę nowych klientów IKZE stanowili klienci towarzystw funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu TFI wyprzedziły zakłady ubezpieczeń.

Czytaj też: Za mało oszczędzamy na emeryturę. Ekonomiści mają rozwiązanie

W przypadku IKE klienci TFI stanowili ponad 60 proc.

Osoby oszczędzające w ramach IKE i IKZE mają możliwość skorzystania z różnorodnych portfeli inwestycyjnych. W ich ramach mogą zainwestować zarówno bardziej bezpiecznie, jak i bardziej ryzykownie.

Ekspert w serwisie strefabiznesu.pl ocenia, że najnowsza propozycja rządu zakładają powstanie nowych form oszczędzania - pracowniczych lub indywidualnych planów kapitałowych - to duża szansa dla rozwoju polskiego systemu emerytalnego, choć z pełną oceną należy poczekać do czasu pojawienia się szczegółowych rozwiązań. 

Więcej: www.strefabiznesu.pl