Propozycje zmian w systemie emerytalnym? Dopiero w przyszłym rokuInteria.pl/Rynek Seniora - 08 grudnia 2016 14:23


Projekt zmian w systemie emerytalnym będzie znany dopiero pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące możliwych emerytalnych rozwiązań. Eksperci analizują m.in propozycję dotyczącą środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Resort finansów opracowuje szczegóły propozycji, by 25 procent aktywów OFE przekazane zostało do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a 75 procent na Indywidualne Konta Emerytalne.

- To bardzo dobre rozwiązanie - mówi Wojciech Nagel z Business Centre Club. Jak wyjaśnia, dzięki temu utrzymamy filary systemu emerytalnego i nie zabierzemy wszystkiego do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chcielibyśmy przeprowadzić koncepcję przekazania całości środków z OFE do FRD, to mielibyśmy do czynienia z jednym zakładem emerytalnym w Polsce i ryzyko systemowe byłoby ogromne - uważa.

Wśród  konsultowanych obecnie propozycji są też takie jak włączenie do systemu ubezpieczeniowego osób na umowach o dzieło oraz studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zatrudnianych na umowy zlecenia. Jest również propozycja, by prawo do emerytury przysługiwało dopiero po 5 latach pracy, a nie, jak jest teraz, już po miesiącu opłacania składki ubezpieczeniowej.

Więcej: www.interia.pl