Przywileje emerytalne: ZUS sam nie wyliczy rekompensatyDziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 11 października 2016 11:30


Osoby, które straciły prawo do wcześniejszego świadczenia z racji pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mają prawo do specjalnej rekompensaty. Jednak ZUS sam jej nie wylicza i aby ją otrzymać, trzeba złożyć specjalny wniosek, odpowiednio go wypełniając - przypomina Dziennik Gazeta Prawna.

Osoby zainteresowane zwiększeniem świadczenia same powinny złożyć wniosek w tej sprawie.

Te, które przechodzą na emeryturę, wypełniają druk ZUS Rp-1E. Konieczne jest wskazanie, że chce się otrzymać emeryturę z rekompensatą, zaznaczając odpowiedni kwadracik na wniosku. Brak oznaczenia pozbawia osobę zainteresowaną prawa do większego świadczenia.

Natomiast osoby, które już złożyły wniosek o emeryturę, a wcześniej nie ubiegały się o takie świadczenie, same muszą napisać wniosek w tej sprawie. Występując o zwiększenie emerytury, obowiązkowo trzeba wpisać dane osobowe i numer pobieranego świadczenia. Konieczne jest także wskazanie, że ubiegamy się o ustalenie prawa oraz wysokości rekompensaty z tytułu utraty prawa do wcześniejszej emerytury z racji wykonywania pracy zakwalifikowanej jako praca w szczególnym charakterze. Niezbędne jest także zaznaczenie, że podstawą prawną żądania jest art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych. I w końcu należy napisać, że praca była uznana za uprawniającą do wcześniejszej emerytury.

O takie dodatkowe zwiększenie świadczenia mogą się ubiegać nauczyciele, dziennikarze, kierowcy, kolejarze, pracownicy sektora energetycznego, mechanicy, pracownicy zakładów chemicznych oraz petrochemii.

Rekompensata jest dodatkiem do kapitału początkowego, a prawo do jej ustalania zostało przyznane, poczynając od 1 stycznia 2009 r.

Więcej: www.gazetaprawna.pl