PSL złożyło w Sejmie obywatelski projekt ustawy "Emerytura bez podatku"PAP/Rynek Zdrowia - 05 października 2018 09:27


Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował we wtorek (2 października), że jego ugrupowanie składa w Sejmie obywatelski projekt ustawy "Emerytura bez podatku", pod którym podpisało się ponad 140 tys. obywateli. Opowiadamy się za zmianą życia i podejścia do seniorów, to nie może być grupa pominięta - podkreślił.

- Wspólnie z komitetem obywatelskim składamy dzisiaj w Sejmie inicjatywę ustawodawczą "Emerytura bez podatku", najważniejszą ustawę w tej kadencji parlamentu dla polskich emerytów i rencistów - oświadczył Kosiniak-Kamysz na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie. - Wejście w życie ustawy spowoduje, iż emeryci i renciści będą otrzymywać świadczenia w wysokości emerytur/rent w kwocie brutto - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Lider PSL podkreślił, że pod projektem podpisało się ponad 140 tys. osób. - Dziękuję wszystkim, którzy zbierali podpisy, bo to był ruch społeczny, dziękuję związkowi emerytów, rencistów i inwalidów, pani prezes Elżbiecie Ostrowskiej, dziękuję uniwersytetom III wieku, dziękuję wszystkim grupom społecznym, zawodowym, związkom emerytów i kombatantów. Tym wszystkim, którzy razem z nami przyłączyli się do tej akcji - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał, że PSL składało wcześniej projekt "Emerytura bez podatku" jako projekt poselski, który jednak został odrzucony. - Dlatego uznając, że naszym zadaniem jest zadbanie o dobrą jakość życia emerytów i rencistów nie możemy odpuścić tego projektu, nawet jeśli rządzący nie chcą go przyjąć jako poselski - zaznaczył.

- PSL, ale też UED wspólnie opowiadają się za zmianą życia i podejścia do seniorów, do osób w dostojnym wieku. To nie może być grupa pominięta. To jest 10 mln naszych rodaków, którzy oczekują ogromnego wsparcia, oczekują po prostu realnych pieniędzy, które pozwolą im przeżyć - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Mieczysław Kasprzak (PSL) dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów oraz tym, którzy się pod projektem podpisali. - Teraz wszystko w rękach marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Będziemy domagać się na każdym posiedzeniu Sejmu jak najszybszego procedowania nad tym projektem - zapowiedział poseł.

Obecna na konferencji szefowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Elżbieta Ostrowska podkreśliła, że projekt "Emerytura bez podatku" wzbudził ogromne zainteresowanie i oczekiwania.

- Głęboko wierzę, że projekt ustawy "Emerytura bez podatku" skłoni wszystkie siły polityczne - bo rzecz jest w moim głębokim przekonaniu ponadpartyjna - do głębokiej refleksji nad warunkami życia najstarszych i najsłabszych obywateli naszego kraju. Że ten projekt przyczyni się do poprawy sytuacji, że wreszcie zapewnimy ludziom starszym godne życie, godne obywateli Polski - mówiła Ostrowska.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, wejście w życie ustawy spowoduje, iż emeryci i renciści będą otrzymywać świadczenia w wysokości emerytur/rent w kwocie brutto.

Według polityków PSL, rozwiązanie takie wpłynęłoby pozytywnie na sytuację finansową osób pobierających emerytury i renty. "Spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w sposób bezpośredni z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki zdrowotnej, jednak wzrost dochodów osób pobierających emerytury i renty zwiększy udział budżetu państwa z podatków od towarów i usług" - czytamy w uzasadnieniu.

W ocenie PSL dzięki tej regulacji budżet państwa odnotuje zmniejszone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości ok. 15 mld zł. "Natomiast składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego będą niższe o ok. 13 mld zł. Biorąc pod uwagę zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych wpływy do budżetu zostaną zwiększone poprzez podatek VAT" - podkreślono w projekcie.