Renta socjalna 2017: kto nie otrzyma świadczenia?Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 12 grudnia 2016 15:47


Renta socjalna jest świadczeniem, jakie ZUS lub KRUS wypłacają osobom pełnoletnim i niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Nie wszyscy jednak z tej grupy mogą otrzymać wsparcie.

Renty socjalnej nie otrzyma osoba, która ma zagwarantowane prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy - przypomina Dziennik Gazeta Prawna.

Świadczenie nie przysługuje także osobie, która została tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (taka osoba może uzyskać 50 proc. renty socjalnej).

Gdy ktoś z tytułu niezdolności do pracy pobiera rentę rodzinną przekraczającą 200 proc. najniżej renty, również nie będzie kwalifikował się do otrzymania renty socjalnej.

Podobnie jest w przypadku osób, które są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych lub otrzymują świadczenie z zagranicy.

Pobierając rentę socjalną można dorabiać. Aby nie stracić świadczenia, ubezpieczony może dorobić do 70 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszony przez GUS. W wyniku waloryzacji renta socjalna od marca 2017 r. wrośnie o z 741 zł 35 gr. do 840 zł. Renta socjalna wynosi 84 proc. minimalnej emerytury.

Więcej: www.gazetaprawna.pl