Ruda Śląska: już 7 tys. seniorów skorzystało z bezpłatnych przejazdówPAP/Rynek Seniora - 10 kwietnia 2019 15:35


Już 7 tys. seniorów z Rudy Śląskiej (Śląskie) skorzystało z możliwości darmowych przejazdów, zapewnianych przez miasto w ramach programu "Dzwonię i jadę"; najczęściej prosili o zawiezienie do lekarza. Właśnie rusza kolejna edycja programu.

Bezpłatne przejazdy będą organizowane do końca roku. Miasto przeznaczyło na ten cel 100 tys. zł. - Popularność, jaką cieszy się od początku swojego trwania akcja "Dzwonię i jadę", jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są tego rodzaju inicjatywy. Realizacja tego programu nie byłaby możliwa, gdyby nie prężnie rozwijający się sektor pozarządowy w naszym mieście - powiedziała wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. społecznych Anna Krzysteczko.

Program realizuje Fundacja Aktywni My. Z bezpłatnego transportu można korzystać na terenie Rudy Śląskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00. Potrzebę przewiezienia trzeba zgłosić nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem transportu pod numer telefonu 661 217 743 w godz. od 8.00 do 14.00 lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@fundacjaaktywnimy.pl. Z transportu może skorzystać każdy rudzianin, który ukończył 70. rok życia lub mieszkańcy miasta po 60. roku życia, ale z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Na pomoc mogą też liczyć osoby wymagające transportu specjalistycznego, które poruszają się na wózku lub potrzebują podprowadzenia. Informację o takiej potrzebie również należy przekazać przy zgłoszeniu. W lipcu i sierpniu program jest zawieszony.

- Zdecydowana większość wyjazdów to wizyty lekarskie - głównie do przychodni na ul. Niedurnego czy do szpitala miejskiego w Goduli. W następnej kolejności są to sprawy załatwiane w urzędach, rzadziej transport na zakupy czy cmentarz - powiedziała prezes Fundacji Aktywni My Katarzyna Kinder.

Zgłoszenia mogą dokonywać nie tylko beneficjenci, ale także w ich imieniu rodzina, przychodnia, instytucja czy osoba trzecia. Również opiekun osoby starszej bądź niepełnosprawnej może bezpłatnie skorzystać z przewozu, ale jego obecność należy wcześniej zgłosić. - Zapewnimy również przejazd grupom zorganizowanym, zgłaszanym indywidualnie lub przez instytucje, ale takie zapotrzebowanie trzeba zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem - informuje Katarzyna Kinder.

Projekt "Dzwonię i jadę" został zainicjowany w 2016 r. dzięki funduszom ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od tamtego czasu jest sukcesywnie wspierany przez środki pochodzące z Urzędu Miasta Ruda Śląska. Tylko w 2018 r. z bezpłatnych przejazdów skorzystało nieco ponad 3 tys. rudzian, z kolei od początku funkcjonowania, czyli od 2016 r., pomocą zostało objętych ponad 7 tys. osób. W tym roku inicjatywa otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Aktywizacja Osób Starszych - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym".