Ruszają wypłaty dla kombatantów powstania Poznański Czerwiec ’56PAP/Rynek Seniora - 02 czerwca 2017 11:23


165 kombatantów powstania Poznański Czerwiec ’56, którzy w wyniku wydarzeń w 1956 r. w Poznaniu doznali uszczerbku na zdrowiu lub byli represjonowani, otrzyma pomoc finansową. Wypłaty nastąpią w przyszłym tygodniu (5-9 czerwca).

Jak przekazał PAP w piątek (2 czerwca) rzecznik wojewody Wielkopolskiego Tomasz Stube, przy podziale środków uwzględniono kryterium dochodowe wnioskodawców. Średnia wysokość wypłaty to 3 tys. zł, a łącznie do uczestników powstania trafi pomoc w wysokości pół miliona zł.

Środki dostanie 165 osób, które w wyniku wydarzeń w 1956 r. w Poznaniu doznały uszczerbku na zdrowiu, były represjonowane przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, zostały zwolnione z pracy lub mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom powstania.

W skład komisji powołanej przez wojewodę wielkopolskiego, która rozpatrywała wnioski kombatantów weszli m.in. przewodniczący związków kombatantów i uczestników powstania Poznański Czerwiec '56 oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomocą przy rozpatrywaniu wniosków służył także Instytut Pamięci Narodowej.

28 czerwca 1956 r. poznańscy robotnicy ówczesnych Zakładów im. Stalina podjęli strajk generalny, zorganizowali też masową demonstrację uliczną. Następstwem robotniczego wystąpienia stały się dwudniowe starcia na ulicach miasta. Według badań IPN zginęło w nich co najmniej 58 osób, a kilkaset zostało rannych. Około 700 osób aresztowano.