Sondaż: jak Polacy chcą spędzać czas na emeryturzeBCMM – badania marketingowe/Rynek Seniora - 22 marca 2017 09:56


W marcu 2017 firma BCMM - badania marketingowe zapytała aktywnych zawodowo Polaków w wieku 45-65, mieszkających w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, o to, jak planują spędzanie wolnego czasu na emeryturze.

Najczęściej wybieranymi aktywnościami są podróże (39%) oraz rozwijanie hobby (37%). Tu respondenci, bez względu na płeć, są zgodni. Większe różnice w wyborach kobiet i mężczyzn widać w przypadku pozostałych aktywności.

Zdecydowanie więcej badanych kobiet, bo aż 34% rozważa kontynuowanie pracy zawodowej, w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi 21%. Mężczyźni częściej rozważają odpoczynek w domu (32%). Na opiekę nad wnukami oraz pomoc dzieciom wskazuje 25% badanych kobiet. Wśród mężczyzn taka opcję rozważa 16,5% respondentów. 

Największą rozbieżność widać w planowaniu dalszej nauki. W zajęciach w ramach „Uniwersytetu III wieku” udział wzięłoby 25% spośród badanych kobiet, ale jedynie 5,5% mężczyzn.

Z raportu dowiemy się również, czy respondenci zabezpieczyli się już finansowo na czas zakończonej aktywności zawodowej. Brak finansowego zabezpieczenia emerytury częściej podkreślają kobiety (aż 40%) oraz osoby w wieku 45-54 lat (40%). Spośród wszystkich ankietowanych, jedynie 7% deklaruje, że czuje się w pełni zabezpieczona na przyszłość.