Starsi i niepełnosprawni w kolejce po pieniądze z PFRON. Czekali w nocy i na mrozieGazeta Wyborcza/Rynek Seniora - 05 stycznia 2017 12:09


Już od drugiej w nocy osoby starsze i niepełnosprawne ustawiały się w kolejce przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Niektórzy, by złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON, czekali na mrozie cztery godziny.

Za pośrednictwem MOPS można starać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, m.in. uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, czy też do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - informuje Gazeta Wyborcza.

Chętni ustawili się w kolejce już w nocy, ponieważ jednym z kryteriów otrzymania dofinansowania była kolejność składania wniosków. 

Aleksandra Ciaciura, dyrektor MOPS w Bielsku-Białej potwierdza, że faktycznie nie jest to jedyne kryterium, ale z uwagi na ograniczone środki przekazywane przez Fundusz ma ono znaczenie.

MOPS został otwarty w poniedziałek (2 stycznia) o godz. 6. i do godz. 10.30 przyjęto wszystkie osoby. Było ich ok. 300.

Więcej: www.wyborcza.pl