Ubezpieczenia dla seniorów niezbyt popularne. Ma to się jednak zmienićJacek Wykowski/Rynek Seniora - 19 kwietnia 2016 13:04


Zainteresowanie produktami ubezpieczeniowymi i asystenckimi dla seniorów jest w Polsce mniejsze niż w państwach europejskich, a powodem tego ma być niska świadomość konsumentów oraz bariera cenowa. Z czasem ma to się jednak zmieniać.

Obecnie w Polsce żyje ponad 7 mln osób w wieku 65+, jednak do 2050 r. liczba ta wzrośnie do prawie 15 mln - seniorzy będą stanowić wówczas ponad 30 proc. społeczeństwa. Osoby starsze coraz częściej mieszkają samotnie, a model wielopokoleniowego gospodarstwa domowego, zwłaszcza w miastach, powoli zanika. Bliscy chcą mieć jednak pewność, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia taka osoba otrzyma natychmiast właściwą pomoc, dlatego poszukują produktów i usług stworzonych z myślą o zabezpieczeniu osób starszych.

Polski rynek produktów dla starszych jest specyficzny
Na rynku istnieje obecnie szereg produktów ubezpieczeniowych i medycznych dedykowanych seniorom, jednak zainteresowanie nimi utrzymuje się na niższym poziomie niż w innych państwach europejskich. Wynika to z różnych przyczyn. Jedną z nich jest brak odpowiedniej wiedzy po stronie konsumentów.

- Najważniejszym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć branża, jest odpowiednie dostosowanie modelu sprzedaży produktów. Z naszych doświadczeń wynika, że najskuteczniejszym sposobem dotarcia do seniorów są działania edukacyjne, skierowane zarówno do nich samych, jak i młodszego pokolenia - wskazuje Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie ubezpieczeniowej Mondial Assistance.

Ważnym zagadnieniem jest również, na kim spoczywał będzie ciężar kosztów poszczególnych produktów i usług. Obecnie obciążanie leży w znacznej mierze po stronie młodszego pokolenia. Dlatego model biznesowy ubezpieczycieli i instytucji finansowych powinien jako głównych odbiorców przekazu uwzględniać osoby w wieku 30-50 lat.

- Patrząc jednak na tendencje oraz podejście do oszczędzania osób, które w niedalekiej przyszłości będą odbiorcami tych produktów, sytuacja może ulec zmianie. Poziom zamożności polskich seniorów będzie regularnie rósł, co z pewnością przełoży się na wolumen zakupionych polis - tłumaczy Piotr Ruszowski.

Oferta dość bogata, ale wiedza o niej niska
Jak pokazało ostatnie badanie Mondial Assistance, Polacy najbardziej cenią sobie możliwość uzyskania wsparcia medycznego ze strony profesjonalnych firm. Obecne na rynku produkty ubezpieczeniowe i asystenckie oferują różnorodne formy pomocy. Zapewniają one kompleksową opiekę osobom starszym w ich domach. Polega ona przede wszystkim na zapewnieniu opieki specjalistów - pielęgniarki, rehabilitanta czy psychologa. Zapewniona jest zazwyczaj także organizacja transportu do szpitala, pomoc domowa po hospitalizacji czy opieka nad zwierzętami. Seniorzy mogą również skorzystać z usług asystenckich realizowanych przy wykorzystaniu telefonu.

- Zadaniem usług telemedycznych jest zagwarantowanie całodobowej opieki i nadzoru nad osobami samotnymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz hospitalizowanymi w domu. Specjalistyczne, niewielkie urządzenie, w które wyposażane są osoby objęte wsparciem, daje możliwość regularnego pomiaru rytmu serca, analizy aktywności fizycznej, przypomnienia o zażyciu leków i umożliwia wysłanie sygnału o nagłym zdarzeniu do opiekuna lub centrum alarmowego - tłumaczy Piotr Ruszkowski. 

Dodaje, że na rynku dostępna jest również telerehabilitacja kardiologiczna mająca na celu ograniczenie postępów chorób serca i wypracowanie właściwych nawyków dietetycznych oraz dotyczących aktywności sportowej u osób z chorobami układu krążenia. 

Rynek usług ubezpieczeniowych jest częściowo przygotowany do obsłużenia potrzeb klienta w wieku 65+, jednak jego rola może czasem być bagatelizowana w kontekście rosnącej sieci miejsc oferujących instytucjonalną pomoc osobom starszym, jak domy pomocy społecznej czy prywatne ośrodki opiekuńcze. Zdaniem specjalistów przyszłe działania firm ubezpieczeniowych powinny skupić się na zwiększeniu świadomości istnienia produktów dla seniora.