Waloryzacja: jaka emerytura i renta w 2017 roku?wyborcza.pl/Rynek Seniora - 06 września 2016 10:58


Dziewięć milionów emerytów i rencistów czeka na decyzję, o ile wzrosną świadczenia po 1 marca 2017 r.

Rząd szacuje, że ceny będą spadać i deflacja dla gospodarstw emeryckich wyniesie 0,10 proc. Gdy uwzględnimy 20 proc. realnego wzrostu płac (szacuje się go na 0,98 proc.), waloryzacja może wynieść tylko 0,88 proc. (od 0,98 proc. odejmujemy 0,10 proc.).

W przyszłym roku najprawdopodobniej o tyle wzrosną emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia kompensacyjne czy renty rodzinne.

Zakładając, że waloryzacja wyniesie 88 proc., świadczenia wzrosną o następujące kwoty:

- najniższa emerytura i renta, najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza - o 7,76 zł (z 882,56 zł do 890,32 zł)
- emerytura w wysokości 2100 zł - o 18,48 zł (do 2118,48 zł)
- świadczenie przedemerytalne - o 9,06 zł (z 1029,86 zł do 1038,92 zł)
- średnia renta - o 14,09 zł (z 1602 zł do 1616,09 zł)
- średnia renta rodzinna - o 16,06 zł (z 1826 zł do 1842,06 zł)
- średnia emerytura pomostowa - o 21,25 zł (z 2415 zł do 2436,25 zł)

Aby zrekompensować emerytom niewielką waloryzację, rząd planował, że w przyszłym roku wypłaci niektórym z nich specjalne, jednorazowe dodatki.

Rząd zastanawia się jednak nad innym sposobem podziału pieniędzy.

Jednym z pomysłów jest przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na podwyżki najniższych świadczeń. Najniższa emerytura z 882,56 zł wzrośnie wtedy do 1 tys. zł.

Więcej: www.wyborcza.pl