Więcej opiekunów niepełnosprawnych skorzysta z ulgi rehabilitacyjnejgazetaprawna.pl/Rynek Seniora - 17 kwietnia 2018 10:59


Z limitu dochodów niepełnosprawnych, który pozwala ich krewnym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, wyłączony zostanie zasiłek pielęgnacyjny. Będzie to dotyczyło już rozliczeń za 2017 r. - informuje gazetaprawna.pl.

Oprócz podwyższenia limitu dochodów i wyłączenia z niego zasiłku pielęgnacyjnego, które będzie można zastosować już do rozliczenia za 2017 r., do przepisów zostały wprowadzone jeszcze dwie inne: ustawodawca rozszerzył krąg osób, które mogą odliczyć wydatki na psa asystującego, a także zniósł ograniczenia w odliczaniu wydatków na użytkowanie samochodu osobowego (zlikwidowany został wymóg przejazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne; wystarczy, że auto służy wykonywaniu wszelkich czynności życiowych).

Poprawka do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została zgłoszona przez posłów PiS na posiedzeniu komisji polityki społecznej i rodziny i zyskała przychylność przedstawicieli rządu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) - skierowana do drugiego czytania.

Czytaj: www.gazetaprawna.pl