Wpłaty na IKZE można odliczyć. Do zyskania nawet 1,5 tys. złRzeczpospolita/Rynek Seniora - 28 stycznia 2016 13:26


Składając PIT za 2015 r., można uwzględnić wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Odliczenie przysługuje podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych (18 i 32 proc.), jak również przedsiębiorcom płacącym podatek liniowy 19 proc. lub ryczałt.

W IKZE dla wszystkich oszczędzających obowiązuje maksymalny limit wpłat dla danego roku kalendarzowego. Wynosi on 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2015 r. limit wpłat wynosił 4750,80 zł. Na bieżący rok wynosi 4 866 zł, czyli jest o ponad 115 zł wyższy.

Kwota odliczenia od podatku zależy od wysokości wpłaty na IKZE oraz stawki podatku dochodowego. Standardowa stawka to 18 proc. Jeśli ktoś w pełni wykorzystał przydzielony limit, a więc wpłacił na IKZE 4750,80 zł przy stawce podatku 18 proc., może odliczyć 855,14 zł. 

Najwięcej mogą zyskać na rozliczeniu osoby o najwyższych zarobkach, które przekroczyły próg podatkowy 32 proc. i takiej wysokości płacą podatki. Podatnicy z tej grupy mogą odliczyć maksymalnie aż 1520,25 zł.

Odliczenia można dokonać składając właściwe zeznanie roczne (np. PIT-37) z uzupełnieniem o PIT/O. W załączniku należy wypełnić znajdującą się na pierwszej stronie rubrykę „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)".

Podstawą do odliczenia mogą być jedynie kwoty faktycznie wpłacone, a nie tylko naliczone.

Więcej: www.rp.pl