Wyższa emerytura dla matki?Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 30 maja 2016 10:00


Okres opieki nad dzieckiem (w tym również okres urlopu wychowawczego) nadal jest okresem nieskładkowym, ale od 1 maja 2015 r., przy ustalaniu kapitału początkowego obliczany jest z wykorzystaniem wskaźnika 1,3 proc. podstawy wymiaru, a nie - tak jak w przeszłości  - wskaźnika 0,7 proc. - przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jednak nowe, korzystniejsze zasady uwzględnienia okresów opieki nad dzieckiem zostały ograniczone wyłącznie do osób mających ustalony kapitał początkowy lub prawo do emerytury liczonej na nowych zasadach. 

Więcej: www.gazetaprawna.pl