Zieleniecki: waloryzacja emerytur ma je dostosować do otoczenia ekonomicznegoPAP/Rynek Seniora - 29 czerwca 2018 10:25


Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent z FUS nie jest instrumentem, który służy zwiększaniu tych świadczeń, to mechanizm, który ma dostosować wysokość rent i emerytur do zmienionego otoczenia ekonomicznego - powiedział w czwartek (28 czerwca) podczas posiedzenia RDS wiceszef MRPiPS Marcin Zieleniecki.

Rada Dialogu Społecznego zajęła się w czwartek zwiększeniem wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2019 r. oraz kwestią kształtowania się wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019.

- Waloryzacja to nie jest instrument, który służy zwiększaniu świadczeń emerytalno-rentowych. To jest mechanizm, który służy dostosowaniu wysokości świadczeń do zmienionego otoczenia ekonomicznego, które może być mierzone dwoma zasadniczymi parametrami: wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, czyli inflacji oraz parametrem wzrostu płac - mówił Zieleniecki.

Zaznaczył, że mechanizm waloryzacji jest uniwersalny i obowiązuje w lepszej i gorszej sytuacji gospodarczej kraju.

Zwrócił uwagę, że zwiększenie wskaźnika waloryzacji o 0,1 proc. skutkuje zwiększeniem wydatków o ponad 200 mln zł. Jak powiedział, wydatki na emerytury i renty nie są pokrywane w całości ze składek, choć ten wskaźnik jest na rekordowym poziomie 78,6 proc.

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska przypomniała, że koszt waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. ma wynieść ponad 6 mld 860 mln zł. - To jest jedna z najwyższych zaproponowanych waloryzacji w ostatnich latach - podkreśliła.

Strona społeczna RDS podkreślała podczas dyskusji, że nie miała wpływu na wysokość wskaźnika.

- Strona rządowa przedstawiła propozycję, nie jako propozycję do dyskusji, tylko wskazując na to, że nie ma mandatu do negocjacji innej wysokości niż wysokość przedstawiona przez radę - wyjaśniał Henryk Nakonieczny z "NSZZ" Solidarność.

Z kolei Jan Guz z OPZZ powiedział, że dyskusja nad wskaźnikiem waloryzacji to pewien problem od lat.

- Rada Ministrów przyjmuje wskaźnik, przychodzą przedstawiciele rządu i o czym mamy rozmawiać. Pytam, czy może być niżej, nie. Pytam, czy może być wyżej, nie, bo Rada Ministrów to przyjęła. Stawiacie państwo (...) w bardzo niekorzystnym punkcie całą Radę Dialogu Społecznego. (...) To po co RDS?- mówił.

W czerwcu rząd przyjął propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r; koszt waloryzacji oszacowano na około 6,86 mld zł. Rada Ministrów prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wyniesie nie mniej niż 103,26 proc. Rząd zwrócił uwagę, że przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; możliwości finansowe państwa, wynikające ze stabilizującej reguły wydatkowej i unijnych reguł fiskalnych; koszty finansowania realizowanych zadań społecznych.