Znamy wysokość abonamentu w 2017 rokuPAP/Rynek Seniora - 29 listopada 2016 15:18


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7,00 zł za jeden miesiąc, natomiast opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za jeden miesiąc.

Opłatę wnosimy do 25. dnia każdego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy.

Wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym. Nie zwalnia z niego opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych.