ZUS nie przeliczy świadczeń wcześniejszym emerytom?Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 17 marca 2016 16:22


Mimo orzeczenia sądów i Trybunału Konstytucyjnego ZUS nie zamierza przeliczać świadczeń wcześniejszym emerytom - donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Kobiety urodzone w latach 1949-1952 nie mają szans na zwiększenie wysokości emerytur „po emeryturach”. ZUS twardo broni swojego stanowiska, że to data złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, a nie dzień ukończenia powszechnego wieku emerytalnego decyduje o prawie do wsparcia.

Jak utrzymuje Zakład wszystkie osoby, które pobierały wcześniejsze emerytury, a nie zdążyły złożyć wniosku o powszechną do końca grudnia 2012 r., muszą mieć zmniejszone wypłaty o już otrzymane świadczenia. Nie ma przy tym znaczenia, że powszechny wiek ukończyły przed zmianą przepisów.

Z takim podejściem nie zgodził się Sąd Okręgowy w Szczecinie, który wydał wyrok korzystny dla ubezpieczonej (wyrok z 17 grudnia 2015 r., sygn. akt VI U 2161/13). Podstawą takiego stanowiska było postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że sąd może wydać wyrok na podstawie obecnych przepisów pozwalających obliczyć emeryturę „po emeryturze” na podstawie przepisów z 2012 r. A to dlatego, że zainteresowana wówczas osiągnęła powszechny wiek emerytalny. Przy czym brak wniosku nie oznacza utraty praw nabytych.

ZUS uważa jednak, że ten wyrok został wydany w jednostkowej sprawie. 

Więcej: www.gazetaprawna.pl