Zwiększy się różnica w zasiłkach między opiekunami niepełnosprawnych dzieci i dorosłychDziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 16 listopada 2018 10:10


Od stycznia pomoc dla rodziców niepełnosprawnych dzieci będzie wynosić 1583 zł. Zasiłek dla opiekujących się osobami dorosłymi będzie niższy o prawie 1 tys. zł. Na skutek tej podwyżki powiększy się różnica w wysokości wsparcia należnego różnym grupom opiekunów.

Opiekunowie są podzieleni ze względu na to, kiedy u ich członka rodziny powstała dysfunkcja zdrowotna. I chociaż Trybunał Konstytucyjny już cztery lata temu uznał, że jest to bezprawne, to do dziś przepisy nie zostały poprawione.

Rząd tłumaczy, że wszelkie zmiany w wysokości wsparcia dla opiekunów będą wprowadzane w życie dopiero po uporządkowaniu systemu orzekania o niepełnosprawności. Jednak na jego ujednolicenie szybko się nie zanosi. Wprawdzie specjalny zespół kierowany przez prezes ZUS prof. Gertrudę Uścińską przygotował projekt reformujący orzecznictwo i przekazał go do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale resort na razie nie zdradza, jakie będą jego dalsze losy oraz kiedy zostanie przekazany do konsultacji.

Na razie opiekunom osób dorosłych pozostaje więc czekać na nowelizację ustawy lub podejmować walkę o uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego poprzez składanie odwołań do samorządowych kolegiów odwoławczych oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych. Nie są bez szans, gdyż te ostatnie stosują się do wyroku TK i orzekają na ich korzyść - komentuje Gazeta Prawna.

Czytaj: www.gazetaprawna.pl