Chełm: mają plan zbudowania hospicjum i domu opiekiKurier Lubelski/Rynek Seniora - 19 stycznia 2017 10:22


Chełmskie Stowarzyszenie Hospicjum Domowe wysunęło pomysł utworzenia w Chełmie (Lubelskie) hospicjum stacjonarnego i domu opieki długoterminowej.

Jak tłumaczy Tadeusz Boniecki, prezes stowarzyszenia, jest już na ten cel działka po ks. kan. Kazimierzu Malinowskim, patronie organizacji. Na niej miałoby powstać nie tylko hospicjum, ale także dom opieki długoterminowej oraz dom dla osób starszych.

Szef Hospicjum Domowego informuje w Kurierze Lubelskim, że budowa może ruszyć już w roku 2018, a jej realizacja planowana jest w ciągu dwóch kolejnych lat.

Stowarzyszenie planuje pozyskać na ten cel środki unijne, a także organizować zbiórki publiczne.

Więcej: www.kurierlubelski.pl