Katowice: Szpital Murcki postawi m.in. na usługi dla osób starszychPAP/Rynek Seniora - 25 września 2017 11:59


Planujemy rozwijać działalność Szpitala Murckiego w obszarach zwiększonego zapotrzebowania na konkretne usługi wynikające z prognoz demograficznych, map potrzeb zdrowotnych (zwiększenie liczby łóżek w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zwiększenie ilości świadczeń z zakresu rehabilitacji), zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie leczenia udarów - zapowiada prezydent Katowic Marcin Krupa.

Powstanie nowego budynku m.in. z centralną izbą przyjęć i blokiem operacyjnym - obejmuje plan naprawczo-rozwojowy dla miejskiego Szpitala Murcki w Katowicach. Sytuacja finansowa placówki jest zła - szpital od lat przynosi straty. Inwestycja ma pomóc wyjść mu "na prostą". Jej szacunkowy koszt to ok. 62 mln zł. Zgodnie z założeniami, ma się zakończyć do 2021 r.

O przyjęciu placu naprawczo-rozwojowego dla miejskiego Szpitala Murcki poinformował podczas czwartkowej konferencji (21 września) prezydent Katowic Marcin Krupa. To realizacja zapowiedzi prezydenta z lutego, gdy zdecydował on o pozostawieniu szpitala w rękach miasta (wobec propozycji połączenia z Górnośląskim Centrum Medycznym), lecz zastrzegł konieczność restrukturyzacji zadłużonej placówki.

- Sytuacja finansowa szpitala jest trudna, mamy tego świadomość (…). Finansowo szpital generuje straty, jest pod kreską, dług szpitala w tej chwili to jest ok. 7 mln zł - powiedział prezes szpitala Krzysztof Zaczek.

Dodał, że placówka przeanalizowała już swe możliwości finansowe w zakresie ograniczania kosztów. - Dalsze ich ograniczanie mogłoby się już odbić na bezpieczeństwie funkcjonowania placówki, na bezpieczeństwie pacjentów, więc jedyną szansą poprawy wyniku finansowego jest zwiększenie przychodu (…), stąd rdzeniem programu jest rozwój szpitala i poszerzenie tej bazy, którą dysponujemy - wskazał.

Pomóc w ustabilizowaniu tej sytuacji ma wspomniany plan naprawczo-rozwojowy. Został on przygotowany przez zarząd szpitala, a następnie zweryfikowany przez firmę audytorską Formedis - podano podczas konferencji.

- Mam nadzieję, że to działanie wychodzi naprzeciw zarówno oczekiwaniom mieszkańców, jak również personelu szpitala - zaznaczył Krupa. - Planujemy rozwijać działalność szpitala w obszarach zwiększonego zapotrzebowania na konkretne usługi wynikające z prognoz demograficznych, map potrzeb zdrowotnych (zwiększenie liczby łóżek w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zwiększenie ilości świadczeń z zakresu rehabilitacji), zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie leczenia udarów - dodał.

Jednym z głównych założeń planu naprawczo-rozwojowego jest budowa nowego pawilonu o powierzchni użytkowej 4,5-5 tys. m kw. Tam zlokalizowane mają być oddziały o charakterze "ostrym": chirurgia, ortopedia, jak i oddział chorób wewnętrznych, zaplecze diagnostyczne, blok operacyjny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Znajdzie się tam też centralna izba przyjęć.

Ponadto - jak podał prezes Zaczek - w ramach inwestycji zmodernizowane mają zostać dwa budynki szpitala, które wymagają "kompleksowej, pełnej modernizacji".

Budowa nowego pawilonu i przeniesienie tam niektórych działalności zwolni miejsce w dotychczasowych przestrzeniach, dzięki czemu będą mogły powstać tam nowe łóżka. Jak podał Zaczek, obecnie w szpitalu jest łącznie ok. 180 łóżek, a docelowo może ich być 240.

Zaczek zapewnił, że zakres działalności szpitala nie zmniejszy się. Dodał, że w czasie prac remontowych pacjenci będą musieli liczyć się z pewnymi niedogodnościami, ale nie ma być większych ograniczeń.

Szacowany koszt inwestycji to ok. 62 mln zł. Jak powiedział Krupa, na jego pokrycie miasto będzie szukało różnych rozwiązań, różnych instrumentów finansowania - zarówno bezzwrotnych (różnego rodzaju dotacji), jak i zwrotnych, czyli pożyczek lub kredytów.

Jednocześnie Krupa zapewnił, że bieżące zapotrzebowanie szpitala będzie pokrywane z budżetu miasta. Jak podał, w latach 2018-2021 miasto zakłada dopłacanie do szpitala ok. 26 mln zł.

Prezydent przypomniał też, że w czerwcu miasto dokapitalizowało szpital kwotą 5 mln zł na pokrycie długu placówki.

Z kolei w czwartek katowiccy radni przegłosowali poprawkę budżetową zakładającą przekazanie szpitalowi 1,5 mln zł na rozpoczęcie prac projektowych związanych z inwestycją. Prace te mają ruszyć w IV kwartale br.

Szpital w Murckach w 2013 r. przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100 proc. udziałów ma miasto. Placówka została wtedy wyposażona w majątek - ruchomy i nieruchomy - o wartości blisko 17 mln zł. Ponadto w związku z przekształceniem miasto przejęło i spłaciło długi szpitala w wysokości blisko 27 mln zł. W 2015 r. samorząd dokapitalizował szpital kwotą 500 tys. zł.

Jak podał prezes Zaczek, w Szpitalu Murcki hospitalizowanych jest ok. 5 tys. pacjentów rocznie, a w poradniach ambulatoryjnych udzielanych jest ponad 30 tys. porad. Szpital znalazł się w tzw. sieci szpitali - na poziomie pierwszym.