Lębork: oddział geriatryczny otwarty, ale pacjenci na razie nie skorzystająDziennik Bałtycki/Rynek Seniora - 06 września 2016 10:50


Oddział geriatryczny powstał w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Kosztował ok. 6,9 mln zł. Otwarcie miało charakter jedynie oficjalny; z powodu braku kontraktu z NFZ prawdopodobnie do końca 2016 r. oddział będzie stał pusty - informuje Dziennik Bałtycki.

Oddział geriatryczny powstawał przez blisko dwa lata w ramach projektu "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację działu fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu".

Był współfinansowany ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Kosztował ok. 6,9 mln zł, a wkład własny wyniósł 20 proc wartości projektu. Oddział będzie dysponował 24 łóżkami.

Roboty budowlane wykonało konsorcjum, którego liderem jest TECH-BUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Krawiec; wartość podpisanej umowy wyniosła 3,6 mln zł.

Niestety oddział do końca roku prawdopodobnie będzie stał pusty. NFZ nie przewiduje procedury konkursowej i nie ma na ten cel środków w tegorocznym budżecie.

Więcej: www.dziennikbaltycki.pl