Limanowa: szpital szuka pieniędzy na centrum leczenia osób w podeszłym wiekulimanowa.it/Rynek Seniora - 30 stycznia 2017 14:14


NFZ zakontraktował Szpital Powiatowy w Limanowej (Małopolskie) na pierwsze półrocze 2017 r.; wysokość kontraktu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. wzrosła o ponad milion zł. Szef szpitala do końca bieżącego roku zaplanował szereg inwestycji.

Marcin Radzięta, dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej, informuje, że wzrosty nastąpiły przede wszystkim w finansowaniu SOR oraz w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Dodaje, że w pozostałych zakresach wysokość kontraktu jest praktycznie na poziomie ubiegłorocznym i zastrzega, iż koszty rosną znacznie szybciej niż przychody i "coraz trudniej się bilansować".

Obecnie kontrakt szpitala na cały rok wynosi przeszło 63 mln zł, a od 2012 r. wzrósł o około 9 mln zł - podaje serwis limanowa.in.

Najważniejsze zadania, które stoją w tym roku przed limanowskim szpitalem, to uzyskanie dofinansowania na utworzenie centrum leczenia osób w podeszłym wieku, czyli geriatrii (ma ono powstać jako nadbudowa obecnego, nowego bloku operacyjnego). Złożono już tzw. kartę projektu, która została pozytywnie zweryfikowana przez małopolski urząd marszałkowski.

Kolejne plany to montaż i uruchomienie nowoczesnego cyfrowego aparatu RTG i modernizacja pomieszczeń SOR. Przewidywane są też działania związane z informatyzacją szpitala.

Więcej: www.limanowa.it