Małopolskie: powstaną "Pienińskie Domy Dziennego Pobytu"Rynek Seniora - 11 maja 2017 10:02


Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchamia trzy placówki w Pieninach. Dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego powstaną nowe dzienne domy dla osób starszych. Wartość projektu wynosi ponad 6 mln zł, a dofinansowanie: 5,6 mln zł.

Projekt Pienińskie Domy Dziennego Pobytu rusza już w maju a uruchomienie placówek planowane jest na I kwartał 2018 roku. Przedsięwzięcie jest efektem współpracy Instytutu z władzami samorządowymi w gminach Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica.

Duże zapotrzebowanie

Według rządowego raportu o sytuacji osób starszych w Polsce w Małopolsce jest ponad 700 tys. osób w wieku 60+. W ciągu najbliższych 20 lat liczba osób po 80–tym roku życia się podwoi i osiągnie poziom 240 tys. osób w stosunku do 110 tys. obecnie.

W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020 czytamy o konieczności wsparcia mieszkańców w postaci m.in. placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych. Obecnie w województwie małopolskim funkcjonują tylko 4 dzienne domy pomocy społecznej, z czego w Krakowie Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej z dwunastoma filiami. Poza nimi tego typu placówki prowadzone są w Chrzanowie, Tarnowie i w Oświęcimiu.

- Dzienne domy seniora są doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy osoba starsza już nie powinna pozostawać sama w domu na całe dnie, ale też nie ma powodu do pobytu w szpitalu lub innej całodobowej placówce. Nadal może mieszkać u siebie, ale potrzebuje pomocy i co ważne, właściwego towarzystwa. Niezwykle ważne jest też to, że w naszym projekcie przygotujemy również konkretną pomoc dla opiekunów seniorów - mówi Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Wsparcie dla opiekunów
W „Badaniu opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego”, zrealizowanym przez Samorząd Województwa Małopolskiego, podjęto próbę oszacowania liczby opiekunów rodzinnych. Wyniki pokazują, że nawet co piąty Małopolanin opiekuje się seniorem. Jak wiadomo ma to duży wpływ na zdrowie i aktywność zawodową tych osób. Jak pokazują badania, opiekun faktyczny, czyli najczęściej rodzina, nie mając odpowiedniego przygotowania ani możliwości odpoczynku, znacznie wcześniej sam staje się osobą wymagającą opieki.

Dlatego w ramach projektu planowane jest stworzenie, wspólnie z pienińskimi gminami, trzech placówek dziennej opieki dla osób starszych z usługami opiekuńczo-pielęgnacyjnymi i aktywizacyjnymi, a co bardzo ważne, z rozwiązaniami mającymi na celu wsparcie ich opiekunów.

- Celem Projektu jest istotne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób starszych oraz ich rodzin. Utworzenie i działalność placówek zapewni osobom starszym dzienną opiekę i aktywizację wg najwyższych standardów jakościowych: utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności, powstrzymanie pogłębiania się dysfunkcji społecznych i zdrowotnych – mówi Krzysztof Początek, Koordynator Projektu oraz Ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Szczegółowe informacje o projekcie:

Wnioskodawca projektu: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
Partnerzy projektu: gmina Szczawnica, gmina Czorsztyn, gmina Łapsze Niżne

Czas realizacji projektu: rozpoczęcie projektu w maju 2017, realizacja usług: od stycznia 2018 do końca grudnia 2019
Obszar działania projektu: tereny gmin: Szczawnica, Czorsztyn, Łapsze Niżne
Beneficjenci projektu: Projekt skierowany jest do osób starszych (w wieku 60+), niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z obszaru trzech gmin będących partnerami projektu.

Usługami opieki i aktywizacji objętych zostanie co najmniej 70 osób starszych, powyżej 60 r.ż., z terenu gmin: Czorsztyn-22 os., Łapsze Niżne-22 os. i Szczawnica-26 os.

W pierwszej kolejności wsparcie kierowane będzie do osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Realizacja usług będzie nieodpłatna. Seniorzy zostaną objęci opieką w dni robocze, przez 9 godzin. Do realizacji zadań zatrudnionych zostanie 12 opiekunów ( po 4 w placówce) oraz obsługa. W każdym DDP prowadzone będą zajęcia grupowe i indywidualne, oparte na standardach Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej „OK Senior”.

Poza wspomnianymi usługami ramach opieki, KIGS zapewnieni dowóz osób starszych do i z placówki; śniadanie, obiad i deser. Korzystający z usług DDP może w każdej chwili zrezygnować z wybranych usług. Realizacja usług w ramach projektu: I 2018 – XII 2019 (24 miesiące)

Działania podstawowe placówki: opiekuńczo-aktywizacyjne uzupełniane będą usługami specjalistycznymi: lekarz, pielęgniarka, dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta, jako usługi specjalistyczne będą ofertą dodatkową placówki.