Mazowieckie: kolejny dzienny dom opieki medycznej już działaJacek Wykowski/Rynek Seniora - 11 października 2016 09:40


Od początku października 2016 r. funkcjonuje dzienny dom opieki medycznej (DDOM) utworzony w Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności pow. 65 r.ż., wymagających ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, ale bez konieczności hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Pacjenci do DDOM są kwalifikowani według skali Barthel (poziom samodzielności) - przyjmowani są ci, którzy otrzymają 40-65 punktów.

DDOM jest czynny w godz. 8-16 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Pobyt pacjenta jest bezpłatny i może trwać od 30 do 120 dni.

Kwalifikację podopiecznych przeprowadza wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny. Skierowanie do DDOM wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub - w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym - lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w szpitalu.

DDOM utworzono dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie niemal 970 tys. Cała wartość projektu (DDOM w Grodzisku Mazowieckim, WND-POWR.05.02.00-00-0116/15) wyniosła niemal milion zł.

Celem projektu była "poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez wdrożenie i zbadanie rozwiązań organizacyjnych DDOM umożliwiających rozwój nowoczesnych i trwałych form świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, zależnych, w tym osób starszych na obszarze powiatu grodziskiego w Szpitalu Zachodnim w latach 2016-2018".

Planowane efekty to wydłużenie okresu aktywności zawodowej osób niesamodzielnych i starszych, poprawa stanu ich zdrowia i samodzielności życiowej, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki uzyskanej poprzez rehabilitację i modyfikację leczenia farmakologicznego oraz adaptacja do życia po zakończeniu aktywności zawodowej/po hospitalizacji.

W Szpitalu Zachodnim znajduje się pododdział geriatryczny, a powstanie obok placówki DDOM ma być kolejnym działaniem rozwijającym opiekę nad seniorami w regionie.