Opolskie: przybyło miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznieRadio Opole, JW/Rynek Seniora - 08 września 2016 12:31


Oddano do użytku nowe pomieszczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach - informuje Radio Opole. Rozbudowa zwiększająca liczbę miejsc z 45 do 60 kosztowała ponad 800 tys. zł, a prace trwały od września 2015 r.

Aleksandra Mrozek, dyrektor placówki, zwraca uwagę, że choć rozbudowa to minimum potrzeb ŚDS, to opieka dla seniorów i osób potrzebujących wsparcia idzie w dobrym kierunku.

Nowo powstałe pomieszczenia to przede wszystkim specjalistyczne pracownie - ceramiczna, techniczna i plastyczna. Jest też duża sala rehabilitacyjna. Cały budynek krapkowickiego ŚDS-u jest pozbawiony barier architektonicznych.

ŚDS w Krapkowicach na os. XXX-Lecia 23 został utworzony na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz Ustawie o pomocy społecznej. Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych ruchowo. Uczestnikami placówki są osoby, które otrzymały decyzję administracyjną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.