Piła: dotacja na domy seniora i teleopiekęPAP/Rynek Seniora - 24 sierpnia 2018 09:56


Starostwo Powiatowe w Pile (Wielkopolskie) otrzymało dotację w wysokości 3 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

Dzięki niej około 40 osób z gmin Szydłowo i Wysoka otrzyma tzw. przyciski życia, tj. zostanie objętych programem teleopieki - informuje Polskie Radio Koszalin.

Jak zaznacza Eligiusz Komarowski, starosta pilski, powstaną także trzy domy seniora, w których będą oferowane usługi opiekuńczo-lecznicze. W ich ramach osoby starsze będą mogły liczyć na pomoc dietetyków i rehabilitantów oraz na zajęcia w ramach kółek zainteresowań. Kluby seniora zaczną działać w Pile i Róży Wielkiej. Poszerzona zostanie też działalność domu seniora w Wysokiej. Zaplanowano również szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2020 r.


Więcej: prk24.pl