Podlaskie: w grudniu ruszy środowiskowy dom samopomocyJW, UM Lipsk/Rynek Seniora - 19 października 2016 10:26


Środowiskowy dom samopomocy (ŚDS) rozpocznie działalność w grudniu 2016 r. i będzie zlokalizowany w miejscowości Kurianka. Od września trwa remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie i sale rekreacyjne. Dotację na przystosowanie budynku do potrzeb i wymogów ŚDS w kwocie 343 tys. zł otrzymał Urząd Miejski w Lipsku.

Po otrzymaniu dotacji władze gminy Lipsk  ogłosiły konkurs, w wyniku którego wyznaczono Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Zygmunta Augusta w Augustowie na instytucję prowadzącą ŚDS.

- Dużo pracy włożyliśmy w przygotowanie wniosku i dokumentacji, ale opłaciło się. Z siedmiu wniosków z województwa podlaskiego tylko dwa otrzymały dofinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oczekujemy, że ŚDS zapewni ciekawe i pożyteczne zajęcia osobom potrzebującym wsparcia, terapii, zagospodarowania czasu wolnego i integracji społecznej - wyjaśnia burmistrz Lipska Lech Łępicki.

Wspomniane Stowarzyszenie już wcześniej prowadziło w tym samym budynku Centrum Integracji Społecznej i od lat działa na rzecz mieszkańców gminy Lipsk.

- Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych przeznaczony będzie dla 20 uczestników, przede wszystkim zamieszkujących na terenie gminy Lipsk. Nie wykluczam oczywiście uczestnictwa w ŚDS osób spoza, które na zasadzie porozumienia z innymi, sąsiednimi gminami, mogłyby również z niego korzystać. Planowane działania to zajęcia prowadzone na zasadzie ośrodka pobytu dziennego, takie jak: trening umiejętności społecznych, sposoby spędzania czasu wolnego, zajęcia ruchowe czy kulinarne - wyjaśnia Krzysztof Anuszkiewicz, prezes Stowarzyszenia.

Nabór do ŚDS będzie prowadzony w najbliższym czasie we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Stowarzyszeniem „Pomóż Sobie”. Aby móc brać udział w działaniach ŚDS, każdemu uczestnikowi potrzebne będzie skierowanie do takiego ośrodka wsparcia od odpowiedniego lekarza.

- Zależy mi, aby Środowiskowy Dom Samopomocy był miejscem otwartym, aby zrzeszał wszystkich, którzy chcieliby tu być. Chciałbym, aby odbywały się w nim wydarzenia kulturalne, abyśmy byli otwarci dla okolicznej społeczności - mówi prezes.

Obecnie jestem na etapie kompletownia kadry, w związku z tym poszukuję osób cechujących się otwartością, dużym poziomem empatii, ponieważ od tego zależeć będzie atmosfera w naszym ośrodku oraz zakres działania. Zapraszam więc wszystkie osoby najlepiej mieszkające w okolicy, zwłaszcza te posiadające odpowiednie kwalifikacje, np. asystenta osoby niepełnosprawnej, pedagoga, fizjoterapeutę i te, które nie boją się wyzwań i chciałyby pracować z ludźmi niepełnosprawnymi - zachęca.

Remont w ramach ŚDS obejmuje połowę budynku po szkole w Kuriance. Do tej pory cały budynek służył jako Centrum Integracji Społecznej - opiekujący się osobami trwale bezrobotnymi. CIS nadal będzie prowadził w tym miejscu swoją działalność, instytucje te będą się wspierały i uzupełniały.

- Środowiskowy Dom Samopomocy otwarty będzie dzięki owocnej współpracy z burmistrzem Lipska, któremu bardzo zależało, aby taka instytucja została powołana. Mam nadzieję, że placówka ta będzie służyła jak najlepiej lokalnej społeczności - mówi Anuszkiewicz.