"Senior Plus" na Śląsku: nowe domy dziennego pobytu i kluby senioraPAP/Rynek Seniora - 16 listopada 2017 09:04


Dwa nowe domy dziennego pobytu seniorów oraz kolejne cztery kluby dla osób starszych powstają w tym roku w woj. śląskim w ramach rządowego programu "Senior Plus". W przyszłym roku na jego realizację w skali całej Polski przeznaczona będzie rekordowa kwota 80 mln zł.

W środę (15 listopada) w Katowicach podsumowano dotychczasową realizację programu w regionie i przedstawiono przykłady dobrych praktyk w jego wdrażaniu. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawili też informację o przyszłorocznym budżecie i przedsięwzięciach w ramach programu "Senior Plus", rozpisanego do roku 2020.

- Na edycję programu Senior Plus w 2018 r. będzie przeznaczonych 80 mln zł. To rekordowa suma - poinformowała Aleksandra Górka z Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak podał wicedyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Michał Pienta, w tym roku w ramach programu "Senior Plus" w regionie powstają dwa domy dziennego pobytu (w Bieruniu i Bojszowach) dysponujące 30 miejscami, a także cztery kluby "Senior Plus", w sumie na blisko sto miejsc - w Ujsołach, Wyrach, Żywcu i Jaworznie. Pierwotnie nowych klubów miało być sześć, jednak Częstochowa i Siemianowice Śląskie w ostatnim czasie odstąpiły od umów w tym zakresie.

Wraz z 17 placówkami powstałymi wcześniej w ramach programu "Senior Wigor", którego kontynuacją jest "Senior Plus", w placówkach tego typu w woj. śląskim zapewniono dotąd 649 miejsc w domach dziennego pobytu oraz ok. sto miejsc w klubach - ogółem dostępnych będzie ok. 750 miejsc.

- Polityka senioralna jest bardzo ważnym tematem, który leży nam wszystkim na sercu. Takich miejsc, w których seniorzy będą mogli się spotykać w godnych warunkach i realizować swoje zainteresowania, bardzo potrzebujemy - mówił wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, wspominając niedawne otwarcie klubu dla seniorów w Ujsołach na ziemi żywieckiej.

O przykładach dobrych praktyk w dotychczasowej realizacji programu "Senior Plus" mówili w środę przedstawiciele ośrodków w Jaworznie, Bojszowach i Dąbrowie Zielonej, zachęcając przedstawicieli innych samorządów do skorzystania z niego. Samorządy mogą także otrzymać wsparcie na realizację innych zadań w zakresie opieki społecznej, w tym mieszkań chronionych, domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz środowiskowych domów samopomocy, gdzie przebywają osoby z grup szczególnego ryzyka.

Rządowy program "Senior Plus" na lata 2015-2020 (znany wcześniej jako "Senior-Wigor") jest skierowany do samorządów prowadzących albo zamierzających otworzyć na swoim terenie domy lub kluby dziennego pobytu dla seniorów. Z placówek mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, nieaktywne zawodowo; od poniedziałku do piątku mogą spędzać w takich placówkach co najmniej 8 godzin dziennie, korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Maję też zapewniony ciepły posiłek.

W ramach programu "Senior Plus" jednostki samorządu mogą się ubiegać o środki na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówek oraz na zapewnienie ich funkcjonowania. Na utworzenie dziennego domu "Senior Plus" można otrzymać 300 tys. zł, a na klub - 150 tys. zł. Placówki już istniejące mogą otrzymać do 300 zł na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu lub do 200 zł w klubie.

Jak podała na początku października br. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, do końca 2017 r. liczba utworzonych domów i klubów w ramach programu "Senior Plus" sięgnie ok. 260; znajdzie się tam miejsce w sumie dla ok. 7 tys. seniorów. W ocenie ministerstwa, zainteresowanie tworzeniem placówek w ramach programu "Senior plus" jest bardzo duże.