Śląskie: MOPS w Knurowie chce skorzystać z programu "Senior-WIGOR"JW, UM Knurów/Rynek Seniora - 17 sierpnia 2016 11:16


Dzienny Dom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie chce wydzielić i wyposażyć część budynku w ramach rządowego programu "Senior-WIGOR". Jeśli złożony wniosek zostanie uwzględniony, kwota dotacji wyniesie 250 tys. zł.

Dzienny dom pomocy w Knurowie działający przy MOPSie stara się o wsparcie dla seniorów. Jednostka złożyła wniosek o wsparcie z programu "Senior-WIGOR". Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 250 tys. zł, z czego 180 tys. obejmuje część remontową, natomiast pozostała kwota ma być przeznaczona na wyposażenie. Jednym z warunków przyznania pomocy jest udział gminy w finansowaniu projektu, który wynosi min. 20 proc. wartości dofinansowania.

Przystosowanie budynku miałoby polegać m.in. na wydzieleniu określonej ilości odpowiednio wyposażonych pomieszczeń, takich jak sal zajęć, pokojów rehabilitacyjnych, stołówki, łazienki z prysznicami czy choćby windy.

W momencie uzyskania dofinansowania i uruchomieniu projektu „Senior-WIGOR” dzienny dom pomocy ma złożyć odpowiedni wniosek o dotację na prowadzenie działalności w ramach programu.

Oferty w ramach tegorocznej edycji konkursu można było składać do 14 sierpnia 2016 r.. Program wspiera jednostki samorządowe w tworzeniu i prowadzeniu dziennych domów dla osób starszych (60+). Preferowane są gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku seniorów.