Uniwersytet w Olsztynie chce zbudować dom dla profesora seniorawyborcza.pl/Rynek Seniora - 28 listopada 2016 11:41


Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaczyna realizować swój przedwyborczy plan dotyczący dawnych naukowców.

- Chciałbym, żeby w ciągu najbliższych czterech lat powstał Uniwersytecki Dom Seniora oraz Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób starszych, bo takie są oczekiwania naszej społeczności – mówił na początku roku, gdy ubiegał się o reelekcję w związku z wyborami na uniwersytecie.

W czasie listopadowych obrad senatu uczelni temat pomocy seniorom wrócił przy okazji dyskusji o planach inwestycyjnych na najbliższe lata. Jak przekonuje prof. Ryszard Górecki, wśród emerytowanych pracowników uczelni jest wiele osób, które przeżywają starość w samotności i mają trudności z samodzielnym wykonywaniem codziennym czynności. Takim ludziom trzeba pomóc.

Uczelnia powoła fundację, która najpierw zajmie się realizacją tej inwestycji, a potem będzie placówkę dla seniorów prowadzić.

Część pieniędzy potrzebnych na realizację przedsięwzięcia UWM pozyska ze sprzedaży około czterech hektarów uczelnianego terenu nad Jeziorem Gim.

Rozważane są dwie lokalizacje domu seniora. Pierwsza to dawne tereny wojskowe przy al. Warszawskiej.

Musiałby tu jednak powstać zupełnie nowy obiekt, co mogłoby być zbyt drogie. Dlatego władze UWM biorą pod uwagę inne miejsce. To dwa budynki uniwersyteckie przy ul. Okrzei 1a na Zatorzu. Uruchomienie tam domu seniora musiałoby jednak zostać poprzedzone remontem.

Placówka ma działać przez całą dobę, a zamieszka w nim co najmniej kilkadziesiąt osób.

Więcej: www.wyborcza.pl