W Kluczborku remontują dom pomocy społecznejnto.pl/Rynek Seniora - 22 sierpnia 2016 10:24


Robotnicy wymienią dach budynku oraz wyremontują elewację. Koszt prac to 380 tys. zł – donosi „Nowa Trybuna Opolska”.

Rewitalizacji doczeka się też zabytkowy park. 25 sierpnia na sesji rady powiatu głosowany będzie wniosek o przesunięcie pieniędzy na rewitalizację parku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku.

Koszt prac oszacowany jest na 150 tys. zł. 70 proc. to dofinansowanie, który otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Prace zakończą się jeszcze w tym roku. Obecnie trwa porządkowanie drzewostanu parku. W parku pojawiła się też inna roślinność (krzewy, kwiaty), remontowane są alejki spacerowe i montowane ławeczki.

Jest to dalszy ciąg kompleksowej modernizacji DPS-u przy ul. Wołczyńskiej. Wcześniej, bo w 2014 roku, wymieniony został stary system ogrzewania na pompy ciepła.

Rok później udało się wyremontować piony wodociągowe oraz łazienki. 

Więcej: www.nto.pl