Warszawa będzie likwidować bariery architektoniczne



PAP/Rynek Seniora - 14 lipca 2015 09:11


Ok. 1,5 mln zł wyda w tym roku Warszawa na likwidację barier architektonicznych. Dzięki temu w 331 miejscach stolicy osobom z niepełnosprawnością będzie się łatwiej poruszać - poinformował urząd miasta stołecznego Warszawy.

To druga edycja projektu likwidacji barier architektonicznych, który władze Warszawy realizują wraz z twórcami Warszawskiej Mapy Barier. Mapa pokazuje, gdzie w stolicy są miejsca niedostępne lub trudno dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, osób starszych czy rodziców z dziećmi w wózkach.

Na początku roku twórcy mapy przekazali przedstawicielom urzędu stołecznego listę barier, które można łatwo zlikwidować. W kwietniu 2015 r. zarządcom dróg przekazano 1,4 mln zł na ten cel.

Za te pieniądze Zarząd Dróg Miejskich usunie szereg barier z całych ciągów ulicznych, np. na Białołęce, Bielanach, Ursusie, Woli,  Śródmieściu i Pradze. W  projekt zaangażowały się dzielnice i także one zajmą się likwidacją barier na zarządzanych przez siebie ulicach.

Są to przede wszystkim zbyt wysokie krawężniki i nierówne chodniki na przejściach dla pieszych, brak płyt ostrzegawczych dla osób z wadami wzroku.

Jak podało biuro prasowe urzędu stołecznego, planowane są dalsze zmiany, także te wymagające większych nakładów finansowych. Część pozycji z Warszawskiej Mapy Barier - głównie budów ramp i wind na ważnych ciągach ulicznych i węzłach przesiadkowych - zostało przekazanych do konsultacji Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej znajduje się m.in. budowa urządzeń dźwigowych na wiadukcie mostu Poniatowskiego (lata 2017-18), pochylni przy kładce nad ul. Czerniakowską przy Chełmskiej (lata 2017-18), wind przy przejściu podziemnym zlokalizowanym pod ul. Wolską/Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Redutową (lata 2018-19), kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego (lata 2018-19).

W zeszłym roku za 1 mln zł usunięte zostały bariery w 209 miejscach Warszawy.