25 finałów, z tym 5 dla seniorów. WOŚP zgłoszona do Nagrody NoblaPAP, JW/Rynek Seniora - 02 lutego 2017 08:14


Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. Wniosek do Norweskiego Komitetu Noblowskiego został zarejestrowany i będzie rozpatrywany - poinformował w środę (1 litego) PAP autor zgłoszenia.

Ostateczny termin przyjmowania kandydatur do nagrody upłynął o północy 31 stycznia.

- Do wczoraj był termin na składanie wniosków i taki wniosek wczoraj złożyłem. Dostałem z Komitetu Noblowskiego potwierdzenie, że wniosek został przyjęty, czyli będzie uwzględniony w procedurze przyznawania nagrody - powiedział PAP w środę rektor warszawskiej Wyższej Szkoły Promocji prof. Adam Grzegorczyk, który wysłał wniosek do Komitetu.

Kto może nominować?
W przypadku Pokojowej Nagrody Nobla prawo do nominacji mają członkowie parlamentów narodowych, członkowie rządu (ministrowie), a także głowy państw aktualnie sprawujące władzę. Ponadto potencjalnego noblistę mogą zgłosić członkowie Instytutu Prawa Międzynarodowego (l'Institut de Droit International), a także członkowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze oraz Międzynarodowego trybunału Arbitrażowego w Hadze.

Kandydatury przyjmowane są od profesorów (czynnych i emerytowanych) historii, nauk społecznych, prawa, filozofii, teologii i religioznawstwa. Możliwość zgłoszenia swojego kandydata mają również rektorzy uczelni wyższych oraz władze instytutów badawczych, zajmujących się pokojem i polityką międzynarodową.

Prawo do złożenia nominacji przysługuje także dotychczasowym laureatom Pokojowej Nagrody Nobla oraz członkom władz organizacji, które otrzymały wcześniej Pokojowego Nobla.

Zdaniem prof. Grzegorczyka Fundacja WOŚP spełnia wszelkie warunki, które są stawiane przed kandydatami do tej nagrody, czyli "zajmuje się społeczną integracją, zbliża narody, podejmuje działalność związaną z budowaniem kapitału społecznego".

- Fundacja jest w tej chwili organizacją całkowicie umiędzynarodowioną, to znaczy działa chyba na wszystkich kontynentach poza Arktyką i ta działalność została również doceniona na poziomie międzynarodowym. Świadczy o tym chociażby gitara, która przeznaczył na aukcję w ramach 25 Finału WOŚP Mick Jagger - wskazał prof. Grzegorczyk.

"Nobilitacja, o jakiej nie nigdy marzyliśmy"
- To dla nas przeogromny zaszczyt i wielka duma! Jesteśmy też bardzo wdzięczni! Ta nominacja, w naszym odczuciu, to uhonorowanie 25-letniego zaangażowania w ideę WOŚP milionów ludzi - organizatorów, sztabów, wolontariuszy i darczyńców - napisano w środę (1 lutego) na stronie internetowej fundacji.

WOŚP przypomniała, że idea Orkiestry inspiruje także na świecie - na Ukrainie z sukcesem działa "bliźniacza" organizacja "Serce do serca", a zagraniczne sztaby corocznych finałów WOŚP powstają na prawie wszystkich kontynentach.

- Czy się uda? Nie chcemy o tym myśleć. Kandydatur będzie wiele, a każda dotyczy osób i organizacji mających wielkie zasługi w skali całego świata. Już samo znalezienie się w tym gronie to niesamowita nobilitacja, o jakiej nie nigdy marzyliśmy - podkreśliła WOŚP.

Nominacje składają także byli oraz aktualni członkowie Norweskiego Komitetu Noblowskiego oraz ich doradcy.

Laureata Pokojowej Nagrody Nobla, którym może być także organizacja, wybiera pięcioosobowy Norweski Instytut Noblowski. Jego członkowie są wybierani przez norweski parlament. Obecnie większość w Norweskim Instytucie Noblowskim mają przedstawiciele partii centroprawicowych.

25 finałów, w tym pięć także dla seniorów
Zdaniem prof. Grzegorczyka kolejną okolicznością, która przemawia za nominowaniem Fundacji WOŚP do Pokojowej Nagrody Nobla właśnie w tym roku, jest jej 25-lecie. 

Fundacja od okrągłych pięciu lat zbiera pieniądze także dla seniorów, pierwszy raz wolontariusze kwestowali na rzecz osób starszych w roku 2013, podczas 21. finału Orkiestry. Połowę zebranej kwoty przeznaczono na opiekę medyczną seniorów. 

Jak czytaliśmy wówczas w komunikacie WOŚP, "ten Finał, w znacznej części dedykowany ludziom w podeszłym wieku chorym na choroby przewlekłe, ma mieć również wymiar symboliczny". Celem miała być nie tylko pomoc doraźna, ale przede wszystkim "zwrócenie uwagi na jakość opieki medycznej oraz zjawisko wykluczenia, jakie dotyka ludzi w podeszłym wieku".

Fundacja podkreślała, że "wokół nas żyje i będzie żyło coraz więcej osób w podeszłym wieku, wymagających pomocy medycznej w walce z chorobami przewlekłymi", dlatego WOŚP pragnie pomóc w wyposażeniu oddziałów szpitalnych i ośrodków, a także w uświadomieniu społeczeństwa o istocie jaką jest troska, zrozumienie przez lekarza oraz poszanowanie godności osób starszych.

Dyrektor norweskiego Instytutu Badań nad Pokojem (PRIO) podał, że w tym roku do Nagrody Nobla zgłoszono m.in. papieża Franciszka, Władimira Putina, a także Edwarda Snowdena.