Będą darmowe "koperty życia" w PrzemyśluJW, UM Przemyśl/Rynek Seniora - 29 września 2016 09:56


Starsi mieszkańcy Przemyśla (Podkarpackie) jeszcze w tym roku mają za darmo, w wyznaczonych miejscach, otrzymywać "koperty życia".

"Koperty życia" będą nieodpłatnie rozdawane samotnym i schorowanym seniorom, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, nie objętych systemem opieki społecznej.

Akcja ma się rozpocząć jeszcze w roku 2016. W ramach inicjatywy zostanie przygotowany zestaw zawierający: formularz z kopertą oraz naklejki - na drzwi wejściowe i lodówkę, w której zestaw będzie przechowywany.

Koperta to krótka i prosta do wypełnienia karta informacyjna zawierająca najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia, przewlekłych chorób, uczuleń, przyjmowanych leków oraz dane osobowe chorego i dane kontaktowe osób, które należy zawiadomić w razie nagłego pogorszenia się zdrowia lub wypadku. Kartę, w specjalnym opakowaniu, umieszcza się w charakterystycznym miejscu znajdującym się niemal w każdym domu - najczęściej jest to lodówka. Oznacza się ją naklejką z informacją, że w tym miejscu znajduje się "koperta życia".

Przemyśl liczy nieco ponad 63 tys. mieszkańców. 17 proc. z nich - czyli niemal 11 tys. - to osoby po 65 r.ż.