Będą ułatwienia w dostępie do kopii dokumentacji medycznejDziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 25 lipca 2016 15:01


Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) opłata za stronę kopii historii choroby czy wyników badań spadnie o ponad połowę, a o oryginał będą mogły wystąpić głównie organy administracyjne i sądy - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

O wydawanie dokumentacji medycznej pacjentom spór toczył się od miesięcy. RPP nakładał kary, gdy placówki nie chciały wydać oryginałów, a te z kolei zwracały uwagę, że pacjenci często dokumenty gubią lub zapominają oddać, co naraża je na kary za ich brak i zagraża samym zainteresowanym - przypomina DGP.

Teraz oryginały będą wydawane tylko wyjątkowo. Równocześnie opłata za stronę kopii historii choroby czy wyników badań spadnie z 75 do 30 gr.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w dostępie do dokumentów innych osób niż pacjent. Dokumentacja ma być udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia oraz osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Czytaj też: Nie wszyscy krewni powinni mieć dostęp do dokumentacji medycznej

Dodatkowo - w celu kontroli placówek medycznych - dostęp do dokumentacji będą miały powiaty czy urzędy marszałkowskie.

Więcej: www.gazetaprawna.pl