Będzie wsparcie dla samorządów - ruszył konkurs ofert w ramach programu Senior PlusPAP/Rynek Seniora - 21 lutego 2017 09:19


Ruszyła tegoroczna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020 - poinformowało w poniedziałek (20 lutego 2017 r.) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację programu w 2017 r. przeznaczono 30 mln zł.

Program Senior Plus na lata 2015-20 (znany wcześniej jako Senior-Wigor) jest skierowany do samorządów prowadzących albo zamierzających otworzyć na swoim terenie domy lub kluby dziennego pobytu dla seniorów.

Z placówek będą mogły korzystać osoby powyżej 60 roku życia, które są nieaktywne zawodowo, i od poniedziałku do piątku spędzać tam co najmniej 8 godz. dziennie, korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Będą też miały zapewniony ciepły posiłek.

W ramach Programu Senior Plus jednostki samorządu terytorialnego mogą się ubiegać o środki na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówek oraz na zapewnienie ich funkcjonowania.

Na utworzenie dziennego domu Senior Plus można otrzymać 300 tys. zł, a na klub - 150 tys. zł. Placówki już istniejące będą mogły otrzymać do 300 zł na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu lub do 200 zł w klubie.

Na przebudowę lub remont przewidziano nie więcej niż 250 tys. zł w przypadku dziennego domu oraz 125 tys. zł na klub. Jednorazowa dotacja na wyposażenie dziennego domu nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku klubu - 25 tys. zł.

Wymagany finansowy wkład własny na utworzenie i wyposażenie placówki wynosi 20 proc. oraz minimum 60 proc. na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Oferty można składać w urzędach wojewódzkich do 13 marca.