Białystok: konkurs na bezpłatną pomoc seniorom bez rozstrzygnięciaPAP/Rynek Seniora - 20 czerwca 2018 09:09


Na razie nie będzie w Białymstoku realizowany program bezpłatnej pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w drobnych naprawach domowych. Miasto przeznaczyło na półroczną akcję 50 tys. zł. Konkurs ofert nie został jednak rozstrzygnięty.

Zadanie dotyczy "zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osobistego seniorów (w wieku 65 lat i więcej - PAP) w miejscu ich zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożenia dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych". Z akcji mają też skorzystać osoby niepełnosprawne lub schorowane, mieszkające samotnie.

Zakres konsultacji technicznych i drobnych napraw miałby obejmować usługi, które nie wymagają wiedzy specjalistycznej. Chodzi m.in. o naprawy klamek, zamków, regulację drzwi i okien, wymianę baterii w urządzeniach, przymocowanie luster, obrazów, karniszy, półek. Projekt nie obejmuje napraw, które powinny być wykonane na rzecz mieszkańców na podstawie umów ze wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową.

Miasto chciało z takim programem ruszyć od 1 lipca i prowadzić go do końca roku. Zadaniem wybranego podmiotu miała być weryfikacja zgłoszenia i zlecanie pracy fachowcom i wolontariuszom.

Magistrat oczekiwał na zgłoszenia do konkursu organizacji pozarządowych i fundacji, które chciałyby organizować taką pomoc doraźną. Zgłosił się jednak tylko jeden podmiot, który w dodatku nie spełnił wymagań formalnych. Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP w białostockim magistracie, będzie ogłoszony kolejny konkurs, ale programu nie uda się już wprowadzić od 1 lipca.