DOZ Fundacja konferencją „Wokół mózgu” rozpoczyna cykl spotkań dla osób 60+Rynek Zdrowia - 15 lutego 2018 13:27


DOZ Fundacja dbam o zdrowie, w ramach nowo przyjętej misji pomocy seniorom, opracowała cykl bezpłatnych wykładów i warsztatów dotyczących zdrowia dla osób po 60. roku życia. Pierwsze spotkanie pt. „Wokół mózgu”, odbędzie się 16 lutego 2018 r. w Łodzi w Centrum Handlowym Sukcesja przy Al. Politechniki 1 (poziom -1) w godz. 12.00 - 14.30.

W spotkaniu, podzielonym na tematyczne panele, uznani eksperci omówią rolę aktywnej profilaktyki udaru mózgu, zdrową dietę oraz zaproponują ciekawe ćwiczenia rozwojowe.

Trudności, z którymi muszą radzić sobie osoby starsze, bywają przemilczane. Seniorzy, często zapomniani i pozostawieni sami sobie, zmuszeni są do samodzielnego pokonywania problemów. Ma to szczególne znaczenie biorąc pod uwagę postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa. Województwo łódzkie, pod względem demograficznym, należy do najstarszych w Polsce. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 r. region łódzki zamieszkiwało ponad 544 tys. osób w wieku poprodukcyjnym, co stanowiło 21,8% ogółu mieszkańców regionu . 

Wyrazem realizowanej przez DOZ Fundację misji pomocy seniorom jest rozpoczynający się 16 lutego 2018 r. cykl bezpłatnych konferencji dla osób 60+. Każde ze spotkań dotyczyć będzie innego zagadnienia zdrowotnego, istotnego dla zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia seniorów. Za wartość merytoryczną spotkań odpowiadać będą cenieni eksperci oraz specjaliści z wybranych dziedzin - lekarze, dietetycy, psychologowie, terapeuci, fizjoterapeuci oraz farmaceuci.

- To bardzo ważne, aby osoby starsze głośno mówiły o swoich potrzebach, a zmiany, jakie zachodzą
w ich organizmach wraz z wiekiem były zrozumiałe dla nich samych oraz ich najbliższych. Kluczowe jest również zachęcenie seniorów do aktywności, zarówno fizycznej, jak i umysłowej - podkreśla Elżbieta Łacina, Członek Zarządu DOZ Fundacji dbam o zdrowie.

„Wokół mózgu” to pierwsze spotkanie z cyklu konferencji organizowanych przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Poświęcone będzie zdrowiu mózgu. Udział wezmą w nim m.in. mgr Adam Siger, Wiceprezes Fundacji Udaru Mózgu, który zwróci uwagę na znaczenie aktywnej profilaktyki
w prewencji udaru mózgu, mgr Izabela Nowak - dietetyk, która opowie o istocie prawidłowego odżywiania dla zachowania zdrowia mózgu oraz dr n. med. Leonard Szafraniec – konsultant wojewódzki ds. psychologii klinicznej, który wyjaśni seniorom, w jaki sposób mogą ćwiczyć swój mózg, by jak najdłużej zachować dobrą formę intelektualną. Uczestnicy będą mogli również wysłuchać rozmowy z dr Moniką Mularską - Kucharek, socjolog, terapeutą, trenerem umiejętności psychospołecznych i współautorką książki „Jesień życia? Wiosna możliwości”, przewodnika dla seniorów, ich rodzin i opiekunów, który pokazuje osobom starszym, jak czerpać satysfakcję z życia i w jaki sposób przezwyciężać trudności, które napotykają na co dzień. Gościem wydarzenia będzie również łódzki Rzecznik ds. Seniorów, p. Celina Maciejewska.

Dodatkową atrakcją dla osób chętnych będą ćwiczenia stymulujące pracę mózgu w postaci gier
i zabaw, w tym wspólne układanie mandali pod okiem studentki łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, Anny Pacholik.

Cykliczne spotkania DOZ Fundacji dbam o zdrowie będą odbywać się regularnie 16-ego dnia każdego miesiąca w łódzkim centrum handlowym Sukcesja przy Al. Politechniki 1 (poziom -1). Każda konferencja, składająca się z wykładów i warsztatów, poświęcona będzie innemu problemowi zdrowotnemu, z którym borykają się osoby starsze.

27 lutego 2018 r. rozpocznie się również cykl spotkań muzycznych dla seniorów.

Partnerami akcji są: DOZ S.A., Sukcesja, Fundacja Udaru Mózgu, Medme.pl oraz Cogninet. DOZ Fundacja dbam o zdrowie powstała w 2007 r. z inicjatywy fundatora – firmy Pelion, by zmierzyć się z problemem barier w dostępie do leków. Dotychczas Fundacja przekazała pomoc o łącznej wartości ponad 10 mln zł. .